2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimOrta Sınıfa Yönelik Konut Reklamlarının Göstergebilimsel Yöntemle Analizi
(Analysis of Housing Ads Targeting Middle Class by Means of Semiological Method )

Yazar : Mehmet AKALIN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 487-514


Özet
Bu çalışmada, son yıllarda toplumsal tabakalaşma tartışmalarında merkezi bir yer edinen orta sınıf meselesi ele alınarak; bunların konut tercihleri açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümü, orta sınıfın; kimlerden oluştuğu, kimleri içerdiği ve dışladığı, neler yapıp ettiği, nasıl düşündüğü üzerinde yoğunlaşırken, ikinci bölümde kentli orta sınıfa yönelik üretilen konutların özellikleri televizyon reklamlarının incelenmesi yoluyla belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın kuramsal kısmında, toplumsal tabakalaşma ve sınıf yazını; Marksist ve Weberci yaklaşımlar kapsamında değerlendirilmiş, orta sınıf, kuramsal ve kavramsal düzeyde tartışılmıştır. Son olarak ise, kentli orta sınıfın mekânsal tercihleri göstergebilimsel yöntemlerle ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Orta Sınıf, Yeni Orta Sınıf, Göstergebilim, Konut Reklamları, Marx, Weber.

Abstract
The purpose of this study is to identify housing preferences of middle class by discussing the question of that amidst social stratification arguments recently. The first phase of the study identifies the middle class of whom it is consist and reveals lifestyle of those who are included and excluded. The final phase identifies the features of houses built up for urbanized middle class via analysing TV ads. In the theoretical aspect of this study, social stratification and class literature is evaluated in the context of Marxist and Webern approaches. Besides the middle class is discussed in theoretical and conceptual level, middle classes’ housing preferences is identified by means of semiological methods.

Keywords
Middle Class, New Middle Class, Semiology, Housing Ads, Marx, Weber

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri