2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimOsmanlı Timar Sistemi’nde Tevcih Prosedürü
(The Procedure of Allocation in the Ottoman Timar System )

Yazar : Mehmet Doğan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 2.1
Sayfa : 1-11


Özet
Timar sistemi, Osmanlı toprak düzeninin işleyişi bakımından olduğu kadar askeri teşkilatı açısından da önemlidir. Bu sistemin işleyişinde etkin olan hususlardan biri de, devlet kurumlarının işleyişi açısından da önemli olan timarların tevcihi meselesidir. Bu çalışmada amacımız, konuyla ilgili bazı belgelerin incelenmesi yoluyla, zamanın Osmanlı bürokrasisinin hayati bir aracı olan bu uygulamanın Osmanlı bürokrasisinde nasıl bir süreç geçirdiğini ortaya koymak ve timar tevcihâtı ile ilgili aynı kayıtların izini farklı çalışma ve kaynaklardan tespit etmeyi amaçlamaktadır.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read
most women cheat read husband cheated


Anahtar Kelimeler
Timar sistemi, Timar tevcihi, Osmanlı İmparatorluğu, Timar Ruznamçe

Abstract
Timar system, as well as to the operation of the order of the Ottoman land regime, is crucial in terms of military organization, too. One of the issues effective in the functioning of this system is the matter of allocation of timar which is also important for the functioning of state institutions. In this study, throughout examining certain related documents we aim to reveal how this application, as a vital instrument of the then Ottoman bureaucracy, went through a process, and determine the footsteps of the same registers on the timar allocation in different studies and sources.
most women cheat marriage affairs husband cheated


Keywords
Timar system, Timar allocation, The Ottoman Empire, Timar Ruznamçe

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri