2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimBankacılık Sektöründe Çalışanların Beklentilerine Yönelik Bir Araştırma: Isparta İlinde Bir Uygulama
(An Investigation of Employee Expectations in Banking Sector: An Application in Isparta )

Yazar : Mehmet Levent ERDAŞ  Ezgi CEVHER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 465-486


Özet
Bu çalışma, hizmet sektöründe yer alan özel banka ve kamu bankalarında çalışanların memnuniyetinin belirlenmesine yönelik bir araştırmayı içermektedir. Araştırmada, hizmet sunan olarak banka çalışanlarının müşterilerinden beklentileri beklentilerinin önem dereceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu eksende banka çalışanlarına anket uygulanmış ve anket sonuçları SPSS’te farklılık analizleri uygulanarak analiz edilmiştir. Amaç müşteriler ve banka çalışanları arasındaki ilişkileri belirlemektir. Banka çalışanlarına uygulanan anket sonucunda, banka çalışanlarının müşterilerden beklentileri arasında müşterilerin anlattıklarını dinlemesi, saygılı ve hoşgörülü tutum içinde olması, müşterilerinin uygun şekilde sıra beklemesi istenen belgeleri eksiksiz tamamlaması gereğinden fazla vakit almaması ve mantıklı sorular sorması yüksek öneme sahip bulgular olmuştur.Araştırmada banka çalışanlarının duygu, düşünce ve beklentilerinin belirlenmesi, banka ve müşterilerin ortak paydası olan hizmet kalitesinin geliştirilebilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, bankacılık sektöründe sürekliliğin sağlanması için müşteri ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin geliştirilen öneriler ile uzun dönemli olması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hizmet Sektöründe Banka, Banka Çalışanlarının Beklentileri, Banka Çalışanlarının Talepleri, Çalışan İlişkileri Yönetimi

Abstract
This study includes a study employed in private and public banks in service sector banking sector for the determination of employee satisfaction. In the study, the expectations of the bank employees as service providers, from customer the degree of importance of expectations were studied to determine. Within this scope, bank employees were applied to have survey. The results of the surveys were evaluated by SPSS and the relations between bank employees were determined by performing discrimination analysis. As a result of the survey of bank employees the expectations of bank employees from customers were as follows; customers should listen to bank employees and adopt respectful and tolerant attitude customers should wait for their turn to address question and have a transaction performed and fill in the documents completely, they should not unnecessarily take bank employees time and should ask reasonable questions. In this study mutually recognizing senses, thoughts and expectations of bank employees were aimed in order to improve service industry quality which is common ground of bank and customers. Moreover for ensure sustainability in the banking sector it was aimed in order to improve long term relations with customers and bank employees.

Keywords
Bank in Service Sector, Expectations of Bank Employees, Demands of Bank Employees, Employee Relation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri