2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimKarma Maliyet Yöntemi ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulama
(Hybrid Cost Method and A Textile Company Application )

Yazar : Ayşe N. YERELİ  Nilgün KAYALI, Lale DEMİRLİOĞLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 437-464


Özet
Uluslararası literatürde “Hybrid Costing” olarak yer alan Karma Maliyet Yöntemi (KMY), safha ve sipariş maliyet yöntemlerinin özelliklerini birleştirmektedir. Çalışmanın amacı tekstil sektöründe iplik üretimi yapan bir işletmede mamullerin maliyetinin KMY ile nasıl hesaplandığını incelemektir. İşletme iplik maliyetlerini hesaplarken sipariş maliyet yöntemini kullanmaktadır. Uygulamada, ilk olarak işletmeden elde edilen verilerle sipariş maliyet yöntemine göre üç çeşit ipliğin birim ve toplam maliyetleri hesaplanmıştır. Daha sonra safha ve sipariş maliyet yöntemlerinin karması olarak da ifade edilen KMY kullanılarak ipliklerin birim ve toplam maliyetleri belirlenmiş, ortaya çıkan sonuçlar karşılaştırılmış ve her bir yöntemin finansal tablolar üzerinde yarattığı etki değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Karma Maliyet Yöntemi, İplik Maliyeti, Safha Maliyet Yöntemi, Sipariş Maliyet Yöntemi.

Abstract
In the international literature Mixed Costing Method is known as “Hybrid Costing”. Mixed Costing Method (MCM) combines the characteristics of job order cost method and process cost method. The aim of the study is to investigate how to calculate the cost of the products with MCM in the textile sector in a company. The Company has used the order cost method while calculating the fiber costs. İn practice, firstly with the data attained from the business; the unit cost and the total cost of three different type of fiber is calculated according to the order cost method. Later, with the usage of hybrid cost method which is called the mixture of process cost and job order cost method, the unit cost and total cost of fiber is calculated and the resultant data is compared and the effects of each method over the financial statements will be evaluated.

Keywords
Hybrid Cost Method, Mixed Cost Method, Fiber Cost, Process Cost Method, Job Order Cost Method

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri