2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimUluslararası ve Yurtiçi Ticarette Taşıma Türlerinin Payı: Bir Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Uygulaması
(The Share of Transport Modes in Domestic and International Trade: An Analytic Hierarchy Process (AHP) Application )

Yazar : Yusuf BAYRAKTUTAN  Mehmet ÖZBİLGİN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 405-436


Özet
Farklı ağ ve araçlar kombinasyonuna sahip olan ulaştırma sistemleri, başta ticaret olmak üzere iktisadi faaliyetler ile yakından ilgilidir. Alternatif ulaştırma türlerinin, güvenlik, hız, kapasite, bürokrasi ve maliyet bağlamında avantajlı olduğu yönler bulunmaktadır. Türkiye dış ticaretinde deniz ve karayolu taşımacılığı ağırlık taşımakta; hava ve demiryolu taşımacılığı önemli bir yer tutmamaktadır. Yurtiçi yolcu ve yük taşımacılığında karayolu payının sürekli artışı, ülke ekonomisine ağır maliyetler yüklemekte ve ulaştırma sisteminin kullanımındaki dengeyi bozmaktadır. Karayolu taşımacılığının demiryolu ve denizyolu taşımacılığına kaydırılması mümkün ve gereklidir. Bu çalışmada, ulaştırma türleri incelenmiş ve her ulaştırma türü için pazarın genel durumunun gözden geçirilmesini takiben, dış ticaret paylarına göre karşılaştırması yapılmış ve Analitik Hiyerarşi Prosesi kullanılarak bir uygulama gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Taşıma Türleri, Yük Taşımacılığı, Uluslararası Ticaret, Analitik Hiyerarşi Prosesi.

Abstract
Transportation systems have different network and instrument combination that are closely related to the economic activities, mainly commercial ones. Every transportation mode has its own advantage based upon cost, security, speed, capacity and bureaucracy. Sea and road transport is more widely used and air and rail's share is low in Turkish foreign trade transportation. In particular, the unavoidable increase of road transport of passengers and freight imposes heavy costs on the economy and disrupt the balance in the use of the transportation system. A partial shift from road transport to rail and maritime is possible and necessary. In this study, all modes of transportation was examined, and the general state of the market for each type of transport was reviewed, and transportation systems were compared according to their share of foreign trade and an application was carried out by using Analytic Hierarchy Process.

Keywords
Transportation Modes, Freight Transportation, International Trade, Analytic Hierarchy Process

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri