2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÇankırı’da Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Bireylerin Memnuniyet Durumlarını Etkileyen Sosyo-demografik, Çevresel ve Psikososyal Faktörlerin İncelenmesi
(Evaluation of Socio-demographic, Environmental and Psychosocial Factors Affecting the Satisfaction of Individuals applying to the Family Health Centers in Çankırı )

Yazar : Gözde ÖZARAS  Satı DİL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 389-404


Özet
Bu çalışmada, Çankırı’da Aile Sağlığı Merkezleri’ne (ASM), başvuran kişilerin memnuniyet durumlarını etkileyen sosyo-demografik, çevresel ve psiko-sosyal faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel olup 5 ASM, çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Çalışma, Nisan-Haziran 2011 tarihleri arasında bu birimlere başvuran, görüşmeyi ve anket formunu doldurmayı kabul eden 61 kişi ile tamamlanmıştır. “Memnuniyet Değerlendirme Aracı (MDA)” ASM’lere başvuran kişilerin memnuniyet durumunu etkileyen sosyo-demografik, çevresel ve psikososyal faktörlerin incelenmesi amacıyla kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde analizi, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır. Memnuniyet durumu yüksek olan faktör, ASM’lere ulaşmanın kolay olduğudur.En yüksek oranda memnuniyetsizlik belirtilen konu, bireylerin ihtiyaçları olan her türlü sağlık hizmetini ASM’nin karşılayamadığıdır. ASM’lere başvuran bireylerin MDA düzeyleri, 3 ve üzerinde çocuğu olanlarda, geniş ailelerde, evlilerde, emeklilerde, 48 yaş ve üzeri olanlarda, diğerlerinden daha yüksektir. Bireylerin çevresel ve psiko-sosyal gereksinimleri ASM’ler tarafından yeterince karşılanamamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Hasta Memnuniyeti, Sağlık Bakım Kalitesi, Aile Sağlığı Merkezi

Abstract
Aim of this study to evaluate socio-demographic, environmental and psychosocial factors effecting satisfaction of individuals applying to the Family Health Centers (FHC) in Çankırı. The research was a descriptive and cross-sectional study and 5 FHC constituted the universe in Cankiri. The research was carried out between April 2011 and June 2011. 61 people were constituted the sample who applied to these units, accepted the interview and to fill out the survey. A “Satisfaction Assessment Tool (SAT)” was used evaluate socio-demographic, environmental and psychosocial factors effecting SAT applying to the FHC. The data were evaluated by using percentage analysis, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests. Highest satisfaction item was the access to the FHC. Highest nonsatisfaction item was that FHC not providing all kinds of health care. Individual satisfaction status of people who had children over 3, extended families, were married, were retired, were over 48 years-old was higher than others. Individuals’ environmental and psychosocial needs can’t be fully covered by the FHC.

Keywords
Patient Satisfaction, Quality of Health Care, Family Health Center

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri