2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimPolis Örgütünde Üç Tarz-ı Pragmatizm
(Three Style Pragmatism in Police Organization )

Yazar : Savaş ŞİMŞEK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 373-388


Özet
Polis Örgütü, güvenlik hizmetini yerine getiren bir kurumdur. Fakat bu hizmeti yerine getirirken kim ya da kimlerle fayda veya çıkar ilişkisi içerisinde olduğu da açıklanması gereken konulardan biridir. Geniş anlamda ele alındığında modern toplumlarda Polis Örgütü sadece kendisine görev veren devletle kalmayıp aynı zamanda topluma ve kendisine de hizmet etmektedir. Bu çalışmada polisin doğrudan hizmet kitlesi olan devlet ve toplumla ilişkileri ile dolaylı olarak kendisine olan faydası pragmatist felsefe bağlamında değerlendirilecektir. Tarihselliği, yapısallığı ve görev niteliğinin verdiği etkiyle üç farklı pragmatist ilişki içerisinde olduğu anlaşılan polis örgütü hakkındaki bu çalışmada, pragmatizmin öncüleri kabul edilen filozofların yazdıkları eserler başta olmak üzere literatür taraması ve belge incelemesi yapılmış, gazete haberleri gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Polis, Pragmatizm, Polis Yolsuzluğu, Güvenlik Hizmeti, Polis-Devlet ve Polis-Toplum İlişkileri

Abstract
Police is an organization which fulfils the security service. However with whom it is in relation in usefulness or in benefits is one of the subjects that have to be explained while fulfilling its service. Generally police is serving not only to state but also to society and itself. In this article the relations of police with its direct serving mass and the indirect benefit to itself will be evaluated in connection with the pragmatist philosophy. In this study in which it is understood that police organization is in three different pragmatist relations with the impulse of its history, structure and patterns of function, literature review, starting from books of philosophers which are being accepted as pioneers of pragmatism and document review are applied, news at newspapers were reviewed.

Keywords
Police, Pragmatism, Police Corruption, Security Service, Police-State and Police-Society Relations

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri