2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimDemokrasi İhtiyacını Felsefi Düşünme Yöntemiyle Doyurmak
(To Satisfy the Need for Democracy by the Method of Philosophical Thinking )

Yazar : Kemal DİL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 355-372


Özet
Bu çalışmanın amacı demokrasiye ilişkin farkındalığın gelişmesinde felsefi düşünme yönteminin sağladığı bazı katkıları ortaya koymaktır. Türdeşleriyle karmaşaya dayanmadan bir arada yaşama ve yaşamı sürdürecek kaynaklara ulaşma isteği, insan için bir ihtiyaç olarak ifade edilebilir mi? Toplumsal süreçte, insanların çeşitli biçimlerdeki yönetsel organizasyonlara ve politikalara muhatap olduklarına, muhatap oldukları bu yönetimler tarafından kendi iradelerinin sınırlandığına ya da yok sayıldığına ilişkin deneyimlere bakıldığında, bu sorunun cevabı “evet” olarak verilebilir. Siyaset felsefesi tarihi, demokrasinin toplumsal alanda belirtilen bu ihtiyacın karşılaması amacıyla kullanıldığını göstermiştir.Bu amaçla, demokrasi kavramının geliştirilmesine önemli katkılar yapan siyaset felsefesinin de kullandığı felsefi düşünme yönteminin, bu farkındalığın oluşmasında somut katkılar yapabileceği düşünülmüştür. Bu doğrultuda çalışmada, (1) kısaca ihtiyaç kavramı açıklanmaya çalışılmıştır. (2), insanı felsefi düşünmeye yönelten ihtiyacın ne olduğu betimlenmeye çalışılmıştır. (3), felsefi düşünme yöntemi açıklanmaya çalışılmıştır. (4), felsefi düşünme yönteminin demokrasiye katkıları temellendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Felsefe, Demokrasi İhtiyacı, Felsefi Düşünme Yöntemi

Abstract
The aim of this study is to put forth the some contributions the method of philosophical thinking, specified in the development of awareness for democracy. Inability by alone or living together in the mess and access to resources to sustain life, is it a need for people? The answer is able to “yes” for this question, when it was looked at the people experiences having been addressed to the governmental organizations and policies in various ways, having been restricted or ignored their wills by these organizations and policies in the historical process. The history of political philosophy showed that the concept of democracy had been put forth to the agenda of the social field to meet this need. For this purpose, it was thought that the method of philosophical thinking, which has also been used by the political philosophy that made important contributions to conceptualization of democracy, can make objective additions. In this direction, (1), ıt was tried to explain the concept of “the need” briefly. (2), it was descripted what the needs that leads the people to think philosophically, became. (3), it was tried to explain the method of philosophical thinking. (4), it was tried to justify what kind of the contributions that the method of philosophical thinking made on the democracy.

Keywords
Philosophy, Need for Democracy, Method of Philosophical Thinking

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri