2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimBölgesel Kalkınma’da Yönetişim Kavramı
(The Concept of Governance in Regional Development )

Yazar : İsmet AKBAŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 333-354


Özet
Bölgesel kalkınma kavramı, bölgelerin, çevre bölgeler ve dünya ile karşılıklı etkileşimi ile oluşan bölgeyi dikkate alan katılımcılık ve sürdürülebilirliği temel ilke edinen ve insan kaynağının geliştirilmesi, ekonomik ve toplumsal potansiyellerin daha etkin kullanılması yoluyla bölge refahının yükseltilmesini amaçlayan çalışmaların bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Yukarıdan aşağıya merkezi örgütlenme içerisinde tasarlanan ve merkez odaklı bölgesel ve yerel kalkınma çabaları yerini yerel dinamiklerin ve içsel potansiyelin harekete geçirildiği etkileşimli ve çok karmaşık bir yapıya dönüşmüştür.Bundan dolayı, kalkınma, büyüme ve rekabet gücü gibi ekonomik ve istihdam olanaklarının, kentsel ve çevresel sorunların çözümü, kent ve çevre sorunlarının giderilmesi ile bölge halkının yaşam standardının yükseltilmesi gibi sosyal amaçlara ulaşılmasında yerel, bölgesel ve ulusal unsurların iç içe geçtiği birbirini etkileyen ve destekleyen bir ağyapının varlığı söz konusudur. Bu çalışmada bölgesel kalkınmada yönetişim ilkesi doğrultusunda bölgede bulunan bütün aktörlerin ortak katılımı ile harekete geçirildiği yerel/bölgesel kalkınma anlayışı üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Yönetişim, Çok Düzlemli Yönetişim, Bölgesel Kalkınma, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Yönetişim Ağı

Abstract
Regional development concept, regions, surrounding regions and takes into account the region formed by the interaction with the world, the basic principle of participation and sustainability and the development of human resources can be defined as a set of studies aimed at increasing the economic and regional prosperity through more effective use of social potential. Designed in top-down central organization focused on regional and local development efforts and the central place it interactively mobilizing local dynamics and internal potential and has become a very complex structure. Therefore, the development, growth and competitiveness as well as economic and employment opportunities, solution of urban and environmental problems, the city and the people of the region with the elimination of environmental issues locally in achieving social objectives such as raising the standard of living, interacting as intertwined regional and national elements, and supporting a The presence of the network in collaboration is concerned. In this study, regional development governance principles in line with the joint participation of the mobilization of all actors in the area of local / regional development approach is emphasized.

Keywords
Governance, Multi-Level Governance, Regional Development, New Public Management Approach, Governance

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri