2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimKastamonu Halkının Kastamonu Üniversitesi’ne Yönelik Algılarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
(A Research Conducted to Investigate Perception of Kastamonu Citizens about Kastamonu University )

Yazar : Niyazi GÜMÜŞ  Esma ERTÜRK, Şerife ŞEN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 293-312


Özet
Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının bilinen fonksiyonlarına ek olarak özellikle sanayi-turizm vb. sektörlerinin gelişmediği merkezlerde şehirlerin gelişimine öncülük etme misyonu da yüklenmektedir. Bu amaç doğrultusunda üniversitelerden öğrenci ve çalışan sayılarını artırması öncelikle beklenmekte sonraki adım olarak ise üniversitenin gerçekleştireceği ya da öncülük edeceği projeler, eğitimler, etkinlikler ile bulunduğu şehrin ekonomisine doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunması beklenmektedir. Bu çalışmada Kastamonu Üniversitesi’nin Kastamonu halkı tarafından nasıl algılandığının öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan araştırma sonucunda; Kastamonu Üniversitesi’nin şehrin ekonomik hayatına canlılık getirdiği ve yeni işyerlerinin açılmasına katkı sağladığı, Kastamonu’ya yapılan yeni yatırımlar için çekicilik unsuru olduğu, Üniversite’nin her geçen gün geliştiği ve şehrin yaşam kalitesini yükselttiği sonuçları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kastamonu Üniversitesi, Üniversite Algısı

Abstract
In Turkey, in addition to the known functions of higher education institutions and industry- especially the development of tourism and industry in the city center to lead the development of the mission are also installed. For this purpose, universities, students and staff, increase the number of priorities is expected as the next step of the university will be realized or would lead the projects, trainings, events, and where the city's economy, directly or indirectly contribute is expected. It has been aimed with this study to determine the perceptions of the Kastamonu peoples about Kastamonu University. As a result of the research; in conclusion of the study, it has been found out that Kastamonu University has brightened the economic life of the city and new shops have been opened, it has been a sign of appealingness for new investments, University develops day by day and increases the life standards of the city.

Keywords
Kastamonu University, Perception of University

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri