2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim‘Felsefe Mecmuası’ Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Journal of Philosophy (Felsefe Mecmuası) )

Yazar : Feyza CEYHAN COŞTU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 273-292


Özet
Bu çalışmada, Türkiye’de yayımlanan ilk felsefe dergilerinden biri olan Felsefe Mecmuası’nın yayın hayatına giriş serüveni, metin olarak organizasyonu ve fiziksel görünümü araştırılmıştır. Ayrıca, dergideki felsefî metinlerin çözümlemesi yapılarak, derginin felsefî eğilimi ile derginin Türk felsefe geleneğindeki yeri ve katkısı incelenmiştir. Felsefe Mecmuası, Batılı pozitivist ve materyalist düşünceyi temel alarak, Osmanlı toplumuna tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan bir dergidir.

Anahtar Kelimeler
Felsefe Mecmuası, Baha Tevfik, II. Meşrutiyet ve Felsefe

Abstract
This article deals with the “Felsefe Mecmuası” (The Journal of Philosophy) which was one of the first Journals of Philosophy published in Turkey as Ottoman Turkish and its adventure for publication and textual organizations as well as its physical outlooks. In addition, it has tried to analyse the philosophical articles in the journal and to determine its philosophical tendency. Also, it has examined its place and importance on the Turkish philosophical tradition. It has concluded that the aim of the journal try to introduce and expand the Western positivistic and materialistic thoughts in the Ottoman society.

Keywords
“Felsefe Mecmuası” (The Journal of Philosophy), Baha Tevfik, II. Constitutionalism and Philosophy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri