2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimSınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Konularının İçeriğini Belirlemedeki Kriterleri
(Primary School Teachers' Criteria of How They Chose Content for Science Classes )

Yazar : MÜCAHİT KÖSE  Nida BAYINDIR, Hüseyin ÇAVDAR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 263-272


Özet
Araştırma, sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri konularının içeriğini belirlemedeki kişisel kriterlerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Öğretmenlerin derslerini planlarken en önemli değişkenlerden biriside ders içeriğidir. Öğretim içeriği, ister ders kitapları olsun, ister diğer kaynaklarca oluşturulsun öğretiminin kalitesini etkiler. Tarama modeline göre tasarlanmış araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2014-15 öğretim yılında Kütahya il merkezinde çalışmakta olan araştırmaya gönüllülük esasına bağlı olarak katılan 160 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.Öğretmenlerin ders içeriğini belirlerken izledikleri yollar, içeriğin programdaki kazanımlara uygunluğu ve içeriğin etkililiğinin arttırılmasına ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; sınıf öğretmenlerin büyük bir kısmı öğretimde içeriği çok önemli bir öğe olarak görmektedirler. Öğretmenler içeriği oluştururken ve düzenlerken en çok devlet kaynaklarından, ikinci olarak ise en fazla internet kaynaklarından yararlanmaktadırlar. İçeriği belirlemedeki en önemli kriterleri ise içeriğin öğrenci ihtiyaçlarına uygun olmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Sınıf Öğretmeni, Fen Bilimleri, Ders İçeriği

Abstract
The purpose of this study is to explore the primary school teachers' criteria of how they chose content for science classes. Lesson content is one of the most important variable for teachers when they prepare lesson plans. Education content, either based on lesson books or other resources, effects the quality education. A survey was developed by the researchers and used as data collection tool. The teachers' lesson planning strategies, the compatibility of the lesson plans with the objectives of Turkish Science Education Program and their views on increasing the effectiveness of the content were examined. 160 primary school teachers, who work in Kutahya region in the education year 2014-2015, were the sample space of this study. According to the results, teachers think that the content is the most important variable for successful education. The primary source used by teachers while developing lesson plans are the school books of Ministry of National Education and educational websites. Student needs is the most important variable for teachers when they decide on the lesson content.

Keywords
Primary School Teacher, Science, Lesson Content

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri