2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTürkiye’nin Emek Yoğun Mallarda Rekabet Gücünün Ölçümü: BRIC Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Analiz
(Measuring the Competitiveness of Turkey’s Labor Intensive Goods: Comparative Analysis with BRIC Countries )

Yazar : Dilek ŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 241-262


Özet
Bu çalışmada ilk olarak Türkiye ve BRIC ülkelerinin faktör yoğunluğuna göre ihracat yapıları hesaplanmıştır. Ardından 1992-2013 yılları arası Türkiye’nin emek yoğun malların ihracatında karşılaştırmalı üstünlükleri analiz edilmiş ve BRIC ülkeleri ile karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmada ilk olarak Türkiye, Çin ve Hindistan’ın faktör yoğunluğunun emek yoğun mallardan oluştuğu görülmüştür. Brezilya’nın faktör yoğunluğu sermaye yoğun mallar ve hammadde yoğun mallardan oluşmaktadır. Rusya’nın faktör yoğunluğu hammadde yoğun mallardan oluşmaktadır. Çalışmada ikinci olarak Türkiye, Çin ve Hindistan’ın emek yoğun mallarda rekabet gücü yüksek bulunmuştur. Rusya’da emek yoğun malların rekabet gücünün düşük olduğu görülmüştür. Brezilya’da ise emek yoğun malların rekabet gücünün Rusya’ya göre yüksek ancak diğer ülkelere göre düşük olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Rekabet, Emek Yoğun Mallar, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler

Abstract
In this study, firstly Turkey and the BRIC countries export structure is calculated based on the density factor. Then, comparative advantages in exports of labor intensive goods of Turkey were analyzed between 1992 and 2013 years and comparison is made with the BRIC countries. In this study, firstly it was observed that labor intensive goods are comprised of the factor intensity in Turkey, China and India. Brazil’s density factor consists of capital intensive goods and raw materials intensive goods. Russian’s factor intensity consists of raw material intensive goods. Secondly in this study, it was found to be high competitiveness of labor intensive goods in Turkey, China and India. It was found to be low competitiveness labor intensive goods in Russia. The high competitiveness of labor intensive goods in Brazil, more than Russia, but it was found to be lower than in other countries.

Keywords
Competition, Labor Intensive Goods, Revealed Comparative Advantage

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri