2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÜcret Rejimlerinin ABD ile Türkiye Açısından Avantaj ve Dezavantajları
(The Advantages and Disadvantages of Wage Regimes in terms of the USA and Turkey )

Yazar : Veysel KAYA  Ahmet ÇOBAN, Abdulkadir TIĞLI  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 195-222


Özet
Emek piyasalarında ücret rejimlerinin esnekliği ya da katılığı, ücret teorilerinin temel çalışma konusu olmuştur. Liberalizmin hakim olduğu ABD’de, genellikle yukarıya doğru esnek, krizlerden daha az etkilenen ve sürekli istihdamı sağlayan esnek bir ücret sistemi benimsenmiştir. Ücret farklarının oluşmasında, sektörel, sosyal, işgücü niteliği gibi faktörlerden söz etmek mümkündür. Ücretlerin esnek olması, makro göstergelere genellikle olumlu yansımaktadır. Türkiye’de uygulanan ücretler ise, ekonomide hareketsizliğe, eksik rekabete ve üretimde verimsizliğe neden olmaktadır. Katı ücretlerdeki sosyal eklentiler çalışanlara cazip gelmektedir. Söz konusu mukayesedeki temel amaç, ücret düzenlemelerinde ücretin tarafları açısından optimum bir tatmin sağlayacak yapı oluşturulmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Esnek-Katı Ücretler, Gelir Dağılımı, Satın alma Gücü, ABD, Türkiye

Abstract
Flexibility or rigidity of wage policies has been the main source of wage theories. In the USA, there has been interiorized a flexible wage system, where the liberalism actors in, on the whole upward flexible, resistant to crisis and providing permanent employment. It can be mentioned that the factors, which are like sectoral, social, employee composition, effective on wage differentials. Wages to be flexible generally have a content effect on the macro indicators. Wage regimes, which implemented in Turkey, induced recessive economy, under competition and unproductiveness on product. Rigid wages would be tempting if the social additional wages. The basic goal of that comparison is, to shape an optimum satisfaction in terms of the sides of wage.

Keywords
Flexible-Rigid Wages, Income Distribution, Purchase Power, USA, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri