2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimDünyada ve Türkiye’de Yaşlılık Hizmetleri
(Aging Services in Turkey and the World )

Yazar : Ümmügülsüm TANMAN ZIPLAR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 173-194


Özet
Küresel anlamda nüfus giderek yaşlanmaktadır. Yaşlılık problemine karşı ülkeler bir takım önlemler almaya çalışmaktadır. Bu çalışmada yaşlılık problemine karşı bazı ülkelerin geliştirdiği yaşlılığa yönelik hizmet çalışmaları değerlendirilmektedir. Gelişmiş ülkelerden İsveç, Kanada, ABD, Avustralya’da ve gelişmekte olan ülkelerden Nepal, Tayland, Hindistan’da gerçekleştirilen yaşlılığa yönelik hizmet çalışmaları ikincil veriler ışığında değerlendirilmiştir. Türkiye’ de sağlanan yaşlılık hizmetlerinin kapsamı araştırılmıştır. Yerel yönetim yaşlılık hizmetlerine örnek olarak Çankırı Belediyesi seçilmiş ve yapmış olduğu çalışmalara yer verilmiştir. Sonuçta gelişmiş olan ülkelerin yaşlı refahı ile ilgili politikalarının aktif yaşamın içinde, sağlıklı ve kendi kendine yetebilen düzeyde nitelikli bir yaşlılık süreciyle bağlantılı olduğu ve gelişmekte olan ülkelerin ise devlet politikalarının daha çok yaşlıların bakımlarının ailelerinin bakımına bırakılmasına yönelik olduğu görülmüştür.Türkiye’de ise yaşlılık hizmetlerinin daha çok yoksulluğu önlemeye, gelir dağılımında adaletin sağlanmasına ve yaşlıların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik olduğu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yaşlılık Hizmetleri, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler, Yerel Hizmetler, Çankırı Belediyesi

Abstract
The population is increasingly getting old in the sense of global. The countries are trying to take some measures against the old age problems. In this study, the service activities for elderly developed by countries against the aging problem are evaluated. Service activities related to old age in Sweden, Canada, USA, and Australia among the developed countries and in Nepal, Thailand, and India among the developing countries are evaluated in the light of secondary data. The scope of services for elderly provided in Turkey is investigated. Çankırı Municipality has been elected as an example in terms of local services for elderly and it is given information about its services. Finally, in the active life, it has been seen that the policies related to elderly welfare of developed countries are connected with healthy and self-sufficient qualified aging process. However, it has been seen that the policies of developing countries are connected with the fact that families deal with the care of elderly. As for Turkey, it can be seen that services for elderly is related to preventing poverty, ensuring justice in income distribution, and facilitating the life of elderly.

Keywords
Elderly Services, Developed and Developing Countries, Local Services, Çankırı Municipality

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri