2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimHamdi Gökalp Akalın’ın Şiirlerinde Gurbet
(The Homesickness in Hamdi Gökalp Akalın’s Poerty )

Yazar : Asuman GÜRMAN ŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 155-172


Özet
Atatürk devri Türk şiirinde en sık işlenen temalardan birisi de gurbettir. Daha çok halk şiirinde ele alınan gurbet teması, Cumhuriyet’in ilk on beş yıllık dönemini içine alan Atatürk devri şiirinde değişik şekillerde işlenir. Türk şiirinde Faruk Nafiz ve Kemalettin Kamu gurbet temini işleyen en bilindik şairlerdir. Bu devirde hayatı ve edebî şahsiyeti hakkında pek bilgi sahibi olunmayan Hamdi Gökalp Akalın da şiirlerinin büyük bir çoğunluğunda gurbet temini işlemiştir. Bu çalışmada Akalın’ın şiirlerindeki gurbet temi üzerinde durulacaktır. Şiirler metne bağlı çözümleme yöntemiyle değerlendirilip, bölümlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Hamdi Gökalp Akalın, Şiir, Gurbet, Sıla, Özlem

Abstract
One of the most common themes of the Republic after the poerty is homesickness. More folk poerty with the theme of homesickness in poetry, poetry in the transfer has taken place in different ways. Faruk Nafiz in Turkish poetry and homesickness Kemalettin Kamu procurement processes are the most familiar poet. During this period, when the owner does not know much about the life and literary figures Hamdi Gökalp Akalın has committed most of homesickness provision in the poem. This study will focus on the theme of homesickness in my Akalın poetry. Evaluated, the analysis method based on the text of the poems.

Keywords
Strategic Planning, Current State Analysis, Foundation Universities

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri