2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTracey Emin’in Günümüz Sanatındaki Yeri Ve İşlerinin Değerlendirilmesi
(The Place of Tracey Emin in the Contemporary Art and Analayzing of Her Works )

Yazar : Ayşegül Türk  , Nuray Akkol  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 1.2
Sayfa : 105-120


Özet
Kıbrıs kökenli İngiliz Tracey Emin 1990’lı yıllarda uluslar arası sanat pazarlarında ve ortamlarında sansasyonel çalışmalarıyla saygınlık kazanmış ve İstanbul’da da sergi açmış bir sanatçıdır. Özel yaşamını bir sanat objesi gibi kullanan feminist sanatçı Emin, enstalasyon alanına cinsellik tabusu, özel yaşamın mahremiyeti konularıyla hem sanatsal hem de felsefi açıdan katkılar getirmiştir. Bu makalede en önemli iki çalışması “Yatağım” ve “1963–1995 Arasında Uyuduğum Herkes” kullanılan mecazlar açısından incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Tracey Emin, özel alan, enstalasyon, feminizm, Kavramsal Sanat, Güncel Sanat

Abstract
Cypriot orgin English artist Tracey Emin is respected her sansational works and exhibitions by the international art markets and circles in 1990’s and she also opened an exhibition in İstanbul. Feminst artist Tracey Emin who used herself private life as an art object has contributed to the in the installation field , by expressing taboo of sexuality and secrecy of private life in artistical and philosophical way.. In this article, the most important two works of hers, " My Bed" and "Everyone I sleep between 1963-1995," have been examined in terms of metaphors used.
most women cheat click husband cheated


Keywords
Tracey Emin, private space, installation, feminism, Conceptual Art, Contemporary Art

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri