2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimOkul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Tutumları İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(The Investigation of Relationship between Teaching Attitudes and Life Satisfaction of Preschool Teachers )

Yazar : Arzu ÖZYÜREK  Filiz ERBAY  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 031-048


Özet
Bu çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin yaşam doyumları ile öğretmenlik tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Türkiye genelinde farklı illerde görev yapan 200 okul öncesi öğretmeni çalışma grubunu oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında “Yaşam Doyumu Ölçeği/The Satisfaction with Life Scale-(SWLS)” ve “Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Öğretmenlik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16 programından yararlanılmış, veriler t-Testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Pearson Korelasyon katsayısına sonuçlarına bakılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; okul öncesi öğretmenlerinin yaşam doyumları ile demokratik ve boşvermiş öğretmenlik tutumları arasında anlamlı bir ilişki olduğu, yaşam doyumları arttıkça demokratik tutumlarının arttığı ve boşvermiş tutumlarının azaldığı belirlenmiştir. Öğretmenlerinin yaşı ve mezun olduğu okul ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasında anlamlı farklılık saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okul Öncesi Öğretmenliği, Yaşam Doyumu, Öğretmenlik Tutumu

Abstract
In this study is aimed to define the relationship between preschool teachers’ attitudes towards their profession and life satisfaction. Target population of the study has been composed of 200 preschool teachers working in different cities all over Turkey. In the process of collecting data “The Satisfaction with Life Scale (SWLS)”, and “Professional Attitude Scale for Teachers” have been used. SPSS 16 program has been used to analyse the data, and the data has evaluated as results of t-Test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Pearson Coefficient Correlation. Following the searches it has been concluded that there is a meaningful relationship between preschool teachers’ life satisfaction and democratic/disregarding professional attitudes; and that the more life satisfaction level of preschool teachers increases, the more their democratic attitudes improve and their disregarding attitudes decrease. It has been determinedd that there is a significant difference between teachers’ age/alma mater and their professional attitudes.

Keywords
Prescchool Teaching Profession, Life Satisfaction, Teaching Profesional Attitudes

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri