2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTürkiye’de Göçmen Eğitimi Sorunsalı ve Göçmen Eğitiminde Farklılığın Yönetimi
(Problematic of Migrant Education and Diversity Management for Immigrant Education in Turkey )

Yazar : Figen EREŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 017-030


Özet
Bu çalışmanın amacı göçmen eğitimini analiz etmek ve Türkiye’deki göçmen çocukların eğitimini değerlendirmektir. Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana Türkiye, göç olgusu ile karşı karşıyadır. Özellikle son yıllarda bu olgunun etkisi ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutta yaşanmaktadır.Göçmen çocuklar, göç süreci ve sonuçlarından oldukça etkilenmektedir. Göç eden ailelerin istihdam, eğitim, sağlık, barınma, sosyalleşme ve güvenlik gibi sorunları dolaysız çocuklara yansımaktadır. Göç edilen ülkede karşılaşılan sorunlar ve koşullar çocuklar için de zor olmaktadır ve bu durum çocukları göç ettiği ülkede dezavantajlı hale getirmektedir. Göçmen ailelerin düşük eğitim düzeyi, yoksulluk, sosyal güvenlikten yoksunluk, kültürel farklılık gibi değişkenler, göçmen çocukların uyumunu zorlaştırmaktadır. Eğitim, göçmen çocuğun yeni ülkesindeki yaşamında önemli bir rol oynar. Bununla birlikte ev sahibi ülke de göçmenlerin niteliğinden hem sosyal hem de ekonomik açıdan etkilenmektedir. Göçmen eğitiminin önemi oldukça büyük olmasına karşın, Türkiye’de bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar yetersizdir. Göçmen çocukların eğitiminde, eğitim sisteminin girdilerinin ve eğitim sürecinin sorunlu olduğunu ve bu sorunların giderilmesinde eğitim politikalarının belirlenmesi ve bu politikalara uygun bir planlamaya ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Göçmen çocuklar, göçmen eğitimi, göçmen eğitimi politikası, göçmen eğitimi planlaması, farklılık yönetimi.

Abstract
Aim of this study is to analyse immigrant education and evaluate education of immigrant children in Turkey. Turkey is faced with the phenomenon of immigration since its republic was established. Especially in recent years, impact of this phenomenon is experienced in economic, social and psychological dimensions. Immigrant children are affected considerable by the migration process and its results.Problems of parents who immigrated such as employment, education, health, shelter, socialization and security are reflected on their children. Problems encountered in the host country and conditions are difficult in children and this situation makes the children disadvantaged in host countries. Factors such as poorly educated parents, cultural differences and lack of social security make adaptation of immigrant children difficult to new country. Education plays a crucial role in the life of the immigrant children. The host country is also affected by social and economic qualification of migrants. Scientific studies on migration are insufficient in Turkey although immigrant education is very important. It can be said that inputs of education system and education process have problems. It is needed to determine educational policy and to plan immigrant education to solve these problems for immigrant children. Keywords: Immigrant children, immigrant education, immigrant education policy, immigrant education planning, diversity management.

Keywords
Immigrant children, immigrant education, immigrant education policy, immigrant education planning, d

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri