2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimViyolonsel Performans Değerlendirmesine Yönelik Dereceli Puanlama Anahtarının (Rubric) Geliştirilmesi
(An Assay Concerning Improving the Graded Scoring Method (Rubric) for Rating the Violoncello Performance )

Yazar : Bahar Güdek  Öğretim Görevlisi Devrim Öztürk  
Türü : Telif
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :


Özet
Bu araştırmanın amacı, viyolonsel performansının değerlendirilmesine yönelik geçerliliği ve güvenirliliği sağlanmış bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda viyolonsel dersi alan toplam 20 öğrenciye ve farklı üniversitelerde viyolonsel dersi veren toplam 8 öğretim elemanına uygulanmıştır. Viyolonsel performans değerlendirmesine yönelik Dereceli Puanlama Anahtarı’nın yapı geçerliğini belirlemek için temel bileşenler analizi yöntemi kullanılmış. Ölçme aracının güvenirliği için iç tutarlılık katsayısı ve toplam korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Sonuç olarak, ölçme aracının tek bir temel yapıyı ölçtüğü tespit edilmiş, iç tutarlılık kat sayısı değerinin 0.94 ve toplam korelasyon değerinin ise 0.952 olduğu belirlemiştir. Bu bulgular geliştirilen Dereceli Puanlama Anahtarı’nın viyolonsel performans değerlendirmelerinde kullanılabilir, geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Çalgı Öğretimi, Viyolonsel Öğretimi, Performans Değerlendirme, Rubrik.

Abstract
The objective of this assay is to be able to improve a measurement means verified the viability and reliability and capable for rating the Violoncello Performance. This probe has been implied during the 2010-2011 education term to 20 undergraduates attending to the Violoncello Class in Music Department of 19th May University and 8 academics from different universities instructing violoncello. For the purpose of analysing, SPSS 17 package programme has been used. And, in terms of being ascertained for the constructive applicability of graded scoring key (Rubric), the principle component analysis method was put efficiently in practice. At the same time, for being satisfied on reliability of this instrument as well as the internal consistency co-efficient and total correlation co-efficient were calculated. In conclusion, it is determined that the instrument has an ability for measurement only one principle component at a time and also considered the internal consistency co-efficient is 0,94 and total correlation co-efficient is 0,952. Those evidences indicate that improved graded scoring method (Rubric) is viable, reliable and good enough one in evaluating the violoncello performance.

Keywords
Instrument Education, Violoncello Education, Performance Evaluation, Rubric.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri