2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimBir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Görev Yapan Yönetici Sekreterlerin Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi
(Analysis of Cynicism Level of Executive Secretaries Working in an Educational and Research Hospital )

Yazar : Yasin UZUNTARLA  Abdulkadir TEKE Necmettin CİHANGİROĞLU Uğur UĞRAK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.1
Sayfa : 545-564


Özet
Bu çalışmanın amacı; bir eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan yönetici sekreterlerin sinizm düzeylerinin belirlenmesi, kişisel ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin açıklanarak sinizm konusunda farkındalık oluşturulmasıdır. Anket formu sosyo-demografik özelliklerle ilgili 7 soru, Mirvis ve Kanter (1991) tarafından geliştirilen 10 adet sorudan oluşan Kişisel Sinizm Ölçeği, Brandes (1997) tarafından bilişsel, duyuşsal ve davranışsal faktörler olarak kavramsallaştırılarak 13 sorudan oluşan Örgütsel Sinizm Ölçeğini kapsamaktadır.Araştırmanın evrenini, Ankara ilinde faaliyet göstermekte olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde görev yapan 110 yönetici sekreteri oluşturmakta olup, araştırmaya katılmayı kabul eden 101 kişiye ulaşılmıştır. Çalışmada örgütsel sinizmin alt boyutları arasında ilişki olmakla birlikte örgütsel sinizm ve kişisel sinizm arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri açısından kişisel ve örgütsel sinizm arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Çalışma sonucunda kişisel sinizmin (3,30±0,67), örgütsel sinizme göre (2,34±0,82) daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kişisel Sinizm, Örgütsel Sinizm, Yönetici Sekreterleri, Hastane.

Abstract
The aim of this study was to determine cynicism level of executive secretaries working in an education hospital and to create awareness with explaining relationship between personal and organizational cynicism. Questionnaire form consists of 7 questions about socio-demographic characteristics, personal cynicism scale designed by Mirvis and Kanter (1991), which contained 10 questions, and organizational cynicism scale contained 13 questions, which was conceptualized as cognitive, affective, and behavioral factors. The population of research was 110 secretaries working in Gulhane Military Medical Academy serving in Ankara, 101secrataries who accepted to participate in this research were reached. There was a significant relationship between organizational cynicism and its subscales but a significant relationship between personal cynicism and organizational cynicism wasn’t found in the study. In terms of participant’s socio-demographic characteristics, a significant relationship between organizational cynicism and personal cynicism wasn’t found. Personal cynicism (3,30±0,67), found higher than organizational cynicism (2,34±0,82) in this study.

Keywords
Personal Cynicism, Organizational Cynicism, Executive Secretary, Hospital.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri