2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimRusûhî İsmail Ankaravî’nin Mantıkla İlgili Bilinmeyen Bir Eseri: “Kitâbu Istılâhâti’l-Mantık”
(An Unknown Work of Rasuhi Ismail Ankaravi Concerning Logic : “Kitâbu Istılâhâti’l-Mantık” )

Yazar : Şamil Öçal    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 1.2
Sayfa : 85-104


Özet
çalışmada İsmail Rusûhî-i Ankaravî (öl. 1631)nin şimdiye kadar bilinmeyen Mantıkla ilgili “Kitâbu Istılâhâtı’l-mantık” adlı eserinin şekil ve içerik bakımından tanıtımı , çevri yazısı ve yapılmıştır. Eserin mantıkla ilgili olması dolayısıyla İslam düşüncesi tarihinde Mantığın gelişimi, Mantığa karşı yöneltilen eleştiriler ve İsmail Ankaravî’nin mantıkla ilgili görüşleri ele alınmıştır.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read


Anahtar Kelimeler
İsmail Rusûhî-i Ankaravî, Kitâbu Istılâhâtı’l-mantık, Mantık, Felsefe , İslam düşüncesi , Tanım, Aristoteles, Gazalî, İbn Teymiyye, Mevlânâ.

Abstract
In this study, I will introduce the unknown work of İsmail Rusuhî-i Ankaravî (d. 1631) “Kitâbu Istılâhâtı’l-Mantık” concerning the basic concept and principels of logic. This study includes , as an introductory knowledge, the history of the logic in the Islamic thought and the thought of the Muslim thinkers including Rasûhî Ismail Ankaravi concerning Logic. You will find the transcription of the text that written in Ottoman Turkish in the last pages of this studies.

Keywords
İsmail Rusûhî-i Ankaravî, Kitâbu Istılâhâtı’l-mantık, Logic, Philosophy, Islamic Thought , Definitio

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri