2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimDuygusal ve Rasyonel Sosyal Reklam Mesajlarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Effectiveness of Emotional and Rational Social Advertising Messages )

Yazar : Pınar Aytekin  Volkan YAKIN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.1
Sayfa : 507-526


Özet
Çalışmada, sosyal pazarlamanın tanımına ve uygulama alanlarına değinilmiş, sosyal pazarlamada kullanılan duygusal ve rasyonel çekiciliklerin ve hedef kitle üzerindeki etkilerinin belirlenmesi üzerine nitel ve nicel olmak üzere iki aşamalı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Türk Kızılay’ına ait iki reklam afişinden faydalanılmıştır. İlk aşamada reklamların mesaj içerikleri göstergebilimsel analiz yardımıyla analiz edilerek rasyonel/duygusal çekiciliklerden hangisine sahip oldukları ve ilgili çekiciliklere yönelik kavramlar ortaya konmuştur.Araştırmanın ikinci aşamasında ise, Türk Kızılay’ının bir gruba duygusal içerikli diğer gruba rasyonel içerikli olmak üzere iki farklı reklam afişi gösterilerek anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların hem duygusal hem rasyonel reklam mesajlarına karşı tutumları, cinsiyetlerine ve daha önce kan bağışında bulunup bulunmamalarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bununla birlikte, rasyonel reklam içeriklerinin duygusal reklam içeriklerine göre az bir farkla da olsa daha etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Pazarlama, Sosyal Reklam, Duygusal Reklam Mesajı, Rasyonel Reklam Mesajı, Göstergebilimsel Analiz

Abstract
This study has summarized the contemporary definition of social marketing and its areas of implementation. Constructing on this conceptualization, this research then explored how attractive the rational and emotional adverts used in social marketing were and analyzed how these particular models impacted upon the targeted audience using both quantitative and qualitative methods. The study analyzed two posters of the Turkish Red Crescent. The first stage of the article qualitatively analyzed the messages conveyed by these posters with the help of semiotic analysis, then explained whether they possess either emotional or rational appeals, and finally established the concepts related to the two types of appeals. The second part of the article is based on a quantitative survey we conducted with two control groups. The first control group was given the first poster that possesses an emotional content where as the second group was only given the poster that conveys its message through rational logic. According to the results, participants approach towards both emotional and rational adverts used in the experiment varied primarily depending on their gender and whether or not they have donated blood before. In addition, the experiment also concluded that rational adverts were slightly more effective than the adverts with an emotional content.

Keywords
Social Marketing, Social Advertising, Emotional Advertising Message, Rational Advertising Message, S

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri