2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimSağlık Hizmeti Sistemlerinin Etkinliği: Bir Kamu Hastanesi ve Özel Hastane Karşılaştırması
(The Effectiveness of Health Care Systems: A Public and Private Hospital Comparison )

Yazar : Bilgehan TEKİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.1
Sayfa : 483-506


Özet
Türkiye’de sağlık hizmetleri sektörünü daha iyiye götürmek adına cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren önemli çalışmalara imza atılmıştır. Son olarak, kamuyu yeniden yapılandırma anlayışı ile 2003 yılında hayata geçirilen “sağlıkta dönüşüm programı” kapsamında olduğu gibi halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve sağlığını güvence altına almak amacıyla önemli düzenlemelere gidildiği görülmektedir. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, bireylerin sağlık hizmeti veren kurumlara ve kişilere olan güvenleri ve sağlık hizmeti talepleri de artmaktadır.Gelinen noktanın, sağlık hizmeti veren kurumların performanslarını nasıl etkilediği sorusu önemlidir. Bu noktadan hareketle yapılan çalışmada, bireylerin hastane ve poliklinik sistemleri içerisinde geçirdikleri süreler temelinde, hastane ve polikliniklerin sistem performansları, kuyruk teorisi performans ölçekleri ile analiz edilmiştir. İncelenen hastaneler ve dönemler bazında, sistemde bekleme süresinin, özel hastanede devlet hastanesine göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Her iki hastane zamanın büyük bir kısmında hizmet vermektedirler ve etkinlik oranları (trafik yoğunluk) yüksektir.

Anahtar Kelimeler
Sağlık Sistemleri, Sağlık Hizmetleri, Bekleme Hattı Modelleri, Kuyruk Teorisi, Bekleme Süreleri

Abstract
Since the early years of the Republic of Turkey, every positive development has been closely monitored in the health field and were searched the ways of how reached to a more efficient health care approach. As seen in “health transformation program” which is implemented in 2003, various attempts have been made for the purpose of ensuring the health of our people and to improve the quality of their life. As a result of such breakthroughs individuals’ confidence and demand to the health care system that provides health care services have increased. In this context, the impact of this point on the offering health services system service performance has become more important. In our study, hospitals and clinic systems’ performances were analyzed by queuing theory performance scales. As a result of this study, the waiting time in the system, has been found to be higher than the private hospitals in the state hospital. On the basis of the examination period, both hospitals and clinics serve in a large part of the time and efficiency ratios (traffic) at very high levels.

Keywords
Health Systems, Health Services, Waiting Line Models, Queuing Theory, Waiting Times

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri