2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimDoğal ve Kültürel Mirasın Hayati Sorunu: İstisnai Evrensel Değer (UNESCO Dünya Mirası Listesi)
(Natural and Cultural Heritage’s Vital Problem: Outstanding Universal Value (UNESCO World Heritage List) )

Yazar : Bilge Kağan ŞAKACI    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.1
Sayfa : 455-472


Özet
UNESCO insanlık için istisnai değer taşıyan doğal ve kültürel mirasın belirlenmesi ve korunmasını teşvik etmektedir. Ayrıca Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi kültürel ve doğal mirasının korunmasına yönelik en önemli hukuki düzenleme niteliğindedir. 2014 itibariyle 161 Taraf Devlete ait 1007 Dünya Mirası bulunmaktadır. 1007 yerin 779’u kültürel, 197’si doğal ve 31’i karma varlıktır. Eğer bir varlık on kriterden bir veya daha fazlasını karşılıyor ise Komite bu varlığın istisnai evrensel değere sahip olduğunu kabul eder.Bir varlığın istisnai değere sahip olduğunun düşünülmesi için bir varlığın özgünlük ve /veya bütünlük şartlarını karşılaması ve korunmasının sağlanması için yeterli muhafazaya ve yönetime sahip olması gereklidir. İstisnai evrensel değer, ulusal sınırları aşan ve tüm insanlığın bugünkü ve gelecek kuşakları için ortak öneme sahip bir doğal ve/veya kültürel önemi ifade etmektedir. Çalışmanın amacı istisnai evrensel değeri analiz etmektir. Çalışma literatür taraması kaynaklı teorik bir çalışmadır. Makaledeki tartışmada birincil veri kaynağı olarak Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi ile Dünya Mirası Konvansiyonunun Uygulanmasına Yönelik İşlevsel İlkeler kullanılırken, araştırma aynı zamanda konu ile ilgili ikincil kaynakların kullanımıyla güçlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Doğal Miras, Kültürel Miras, UNESCO, İstisnai Evrensel Değer

Abstract
UNESCO seeks to encourage the identification and protection of natural and cultural heritage, considered to be outstanding value to humanity. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage is the most important legal document about cultural and natural heritage. As of 2014, there are a total of 1007, World Heritage Sites located in 161 different states around the world. Of the 1007 sites, 779 are cultural, 197 are natural and 31 are mixed properties. The Committee considers a property as having outstanding universal value if the property meets one or more of the ten criteria. Moreover, a property must also meet the conditions of authenticity and/or integrity and must have an adequate protection and management system to ensure its safeguarding. Outstanding Universal Value means natural and/or cultural significance which is so exceptional as to transcend national boundaries and to be of common importance for present and future generations of all humanity. The aim of the study is to analyse outstanding universal value. The study is a theoretical one that is rooted in the related literature. While the convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage along with operational guidelines for the implementation of the World Heritage Convention are the primary data source for the discussions, the research also uses secondary sources to strengthen the arguments of this article.

Keywords
Natural Heritage, Cultural Heritage UNESCO, Outstanding Universal Value

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri