2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimOrtaöğretim Dil ve Anlatım Ders Kitaplarının Çok-Yüzeyli Rasch Ölçme Modeliyle Analizi
(The Analysis of High School Language and Expression Textbooks through Many-Facet Rasch Measurement Model )

Yazar : Veli BATDI  Hacer BATDI  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.1
Sayfa : 441-454


Özet
Bu çalışmanın amacı Ortaöğretim Dil ve Anlatım ders kitaplarının çok-yüzeyli Rasch ölçme modeliyle analiz edilmesidir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Elazığ il merkezinde 2013-2014 akademik yılda Anadolu Liselerinin 9, 10, 11 ve 12’nci Sınıf Dil ve Anlatım dersini okutan öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu çalışma, 20 jüri ile 13 kriterin dört Dil ve Anlatım ders kitabını değerlendirmesine dayanmaktadır.Bunun için alanyazın taramasının ardından uzman görüşü alınarak 13 kriterden oluşan “Ders kitaplarını değerlendirme formu” oluşturulmuştur. Kapsam geçerlik oranlarına göre ölçüt olarak belirlenen maddelerin geçerlik indeksi 0,89 bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre, 9’uncu sınıf ders kitabının yetersiz, kriterlerden en zor gerçekleşen maddenin “Item10” ve Jürilerden J12’nin ise en katı puanlayıcı oldukları gözlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, güçlük analizinde ayırma indeksi ve güvenirlik katsayısı için ulaşılan değerler, maddeler arasındaki uyumun iyi düzeyde olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Dil ve Anlatım Ders Kitapları, Rasch Modeli, Öğretmen Görüşleri

Abstract
The aim of this study is to analyze High School Language and Expression textbooks through the use of the many-facet Rasch measurement model. A survey method was applied in the research. The research working group comprised teachers who taught Language and Expression lessons to grades 9th, 10th, 11th and 12th, and worked in Anatolian high schools in Elazığ/Turkey during the 2013–2014 academic year. The study focuses on measuring the four Language and Expression textbooks in terms of 13 criteria by 20 judges. A “Textbook Evaluation Form” including 13 criteria was created after a review of the literature and based on the views of experts. The validity index of the items specified as criteria in terms of Content Validity Ratios was found to be as 0.89. 9th grade Language and Expression textbook was inefficient according to the data calibration map. Moreover, among the criteria, the most difficult item realized was “Item10” and the most severe judge was recorded as being J12. From the study results, it is clear that the values involved in creating the separation index and the reliability co-efficient demonstrated a high degree of consistency among the items in the analysis of item difficulty.

Keywords
Language and Expression Textbooks, Rasch Model, Teachers’ Views

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri