2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTürkiye’de Polisin Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadelesi
(Combating Trafficking in Cultural Property by the Police in Turkey )

Yazar : Zafer AKKUŞ  Tamer EFE  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.1
Sayfa : 407-428


Özet
Türkiye’de yaşamış medeniyetlerin bıraktığı kültürel mirasa ait eserlerden bazılarının Osmanlı devletinin son döneminden itibaren değişik suç işleme teknikleri kullanılmak suretiyle çalınarak yurt dışına kaçırıldığı bilinmektedir. Polis teşkilatının kaçırılan eserlerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar ile toplumdaki kültür varlığı anlayışı ve korunması algısının güçlendirilmesi ve farkındalık oluşturmasına dikkat çeken çalışma; kültür varlığı ve kaçakçılığı kavramı, Türkiye’de kültür varlığı kaçakçılığının tarihsel gelişimi ile nedenleri, yöntem ve teknikleri, polisin suçla ulusal ve uluslararası mücadelesi ve karşılaşılan sorunlar ile etkin mücadele için önerileri kapsamaktadır.Türkiye’de polisin kültür varlığı kaçakçılığına karşı yaptığı etkin ve sürdürülebilir mücadelenin akademisyen ve uzman görüşleri, faaliyet raporları ve istatistiki bilgilerden faydalanılarak değerlendirileceği keşfedici türdeki bu niteliksel araştırmanın okuyucunun kültürel bilincinin, duyarlılığının ve sosyal sorumluluk anlayışının geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkiye, Polis, Kültür Varlığı, Kaçakçılık, Mücadele.

Abstract
It is known that since the last period of the Ottoman Empire, some of the works belonging to the cultural legacy of civilizations that lived in Turkey were stolen by using different criminal techniques and smuggled abroad. This study attracts attention to the actions of the police that aims to catch the smuggled properties and also to strengthening the comprehension of cultural property and the perception of its protection. It also includes the concept of cultural property and its smuggling, historical development and causes of trafficking in cultural property in Turkey, methods and techniques, national and international combating of the police against crimes, encountered problems and suggestions for an effective combat. Effective and sustainable combating trafficking in cultural property of the police in Turkey will be evaluated by utilizing opinions of academicians and experts, annual reports and statistical information in this qualitative and exploratory study. It is expected to contribute to the development of cultural consciousness, awareness and comprehension of social responsibility of the reader.

Keywords
Turkey, Police, Cultural Property, Trafficking, Combating.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri