2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖğrecilerin Bakış Açısından Sağlığı Geliştiren Okullar Ağı Projesi
(Health Promotıng Schools Project From The Students’ Poınt Of Vıew )

Yazar : Rüyam Küçüksüleymanoğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 1.2
Sayfa : 65-84


Özet
Araştırmanın amacı, “Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi” (SGOP) kapsamında yer alan ve projede yer almayan okullardaki öğrencilerin, okullarında sağlık alanında yürütülen uygulamalar ile ilgili görüşlerinin karşılaştırılmasıdır. Bu betimsel tarama çalışmasında, örneklemi Ankara, Bursa, Uşak, Zonguldak illerinde bulunan ve SGOP ‘ne dâhil olan 6 okuldaki 1270 öğrenci ile bu illerde bulunan fakat projede yer almayan 6 okulun 1196 öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin görüşlerini belirlemek için “Sağlığı Geliştiren Okullar Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin hesaplanmasında Mann Withney-U testi kullanılmıştır. Veriler % ile ortaya konulmuş, öğrencilerin yeterlik düzeyleri ile ilgili görüşleri aritmetik ortalama kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırma sonunda SGOP kapsamında yer alan ve almayan okullarda bulunan öğrencilerin okullarında sağlık ile ilgili yürütülen uygulamaların yeterliği ile ilgili görüşleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sağlığı geliştiren okullar projesi, ilköğretim öğrencileri, sağlığı geliştiren okul yeterlikleri

Abstract
The aim of this study is to compare the views of the students who are included in “Health Promoting Schools Project”(HPSP) and those who are not, on the implementation of health services in their schools. In this descriptive research, the sample are 1279 students of the six schools within the HPSP in the provinces Ankara, Bursa, Uşak, Zonguldak and 1196 students of six schools that are not included in the project. Health Promoting Schools Scale is used to analyze the students’ views. Mann Withney-U test is used for the data analysis. The results are reflected by percentage and the proficiency levels of the students are calculated using arithmetic mean. As a result, it is discovered that there are meaningful differences between the views of students in the schools which are included in the HPSP and those which are not, on the implementation of the health services in their schools.
most women cheat click husband cheated


Keywords
Health promoting schools, primary school students, health promoting school competency

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri