2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimMali Teşvik Uygulamalarında Ar-Ge ve Önemi
(Financial Incentives and the Importance of R & D )

Yazar : Hayrettin TÜLEYKAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.1
Sayfa : 231-254


Özet
Teşvikler, devletin ekonomiye müdahalesinin en önemli politika araçlarından biri olmuştur. Teşviklerin amacı kaynakların ülke ekonomisinin önceliklerine göre sektörlere ve bölgelere dağılımını mali araçlar yoluyla etkilemektir. Mali kaynakların stratejik öneme sahip sahalarda öncelikle ve etkin kullanılması gerekmektedir. Bu sahalardan biri Ar-Ge’dir. Kaynakların işlenmesi ve insanlığın yararına sunulmasında Ar-Ge nin önemi her geçen gün artmaktadır. Artık hammadde ve sermaye tek başına yeterli olmamaktadır. Kaynakların işlenme biçimi artan rekabet ortamında ülkelerin kazanma ya da kaybetme biçimini belirlemektedir. Keşifler az kaynak ile daha çok çıktı alınmasına imkan sağlamakta, sermayenin marjinal verimliliğini artırmaktadır.Dolayısıyla teşviklerin kendinden beklenen faydayı sağlaması ülkenin beşeri sermaye stokuna ve teknoloji stokuna katkısı ile doğru orantılıdır. Bu çalışmada teşvikler ekonomik ve mali anlamda değerlendirdikten sonra Ar-Ge ve teknik buluşları özendirmenin ülkemizdeki teşvik uygulamaları çerçevesinde ekonomiye katkısı araştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Mali Teşvikler, Ar-Ge, Rekabet

Abstract
Incentives, government intervention in the economy has been one of the most important policy tools. The purpose of the incentives are to influence distribution of resources according to sectors and regions as per the requirements of the country's economy via the fiscal instruments. The fiscal resources should be primarily and efficiently used in have strategically important fields. R&D is one of these fields. Processing and in the provision of resources for the benefit of humanity, the importance of R & D is increasing with each passing day. Raw materials and capital alone is not enough anymore. The work of the resources of the country in an increasingly competitive environment determines the format is their format of winning or losing. Discoveries to be more output with fewer resources, ensuring that the increases of marginal productivity of capital. Therefore, the expected benefits of incentives, it is proportional to increase of the technology stock and human capital for provide to contribution of the country. In this study, after evaluating the sense of economic and fiscal incentives, R & D and technical inventions to encourage in our country, within the framework of the implementation of the invention, contribution to the economy will be investigation.

Keywords
Financial Incentives, R&D, Competetion

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri