2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimDîvâne Mehmed Çelebi’nin Müseddesi ve Müseddese Yapılan Tazminler Üzerine
(The Museddes of Divane Mehmed Celebi and the Tazmin on Museddes )

Yazar : Mümine ÇAKIR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.1
Sayfa : 189-210


Özet
Nazire geleneği, Türk Edebiyatı’nın özellikle de Dîvân şiiri geleneğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Genç şairlerin kendilerini yetiştirmeleri için gerekli bir yapı olmasının yanı sıra şairliğini ispatlamış şairler için de bir şairlik gösterisidir. Nazirenin bir uzantısı kabul edilen tazmin geleneği de model alınan şiirin bir mısraını veya bir beytini kullanarak nazire yazmaktır. Bu çerçevede Afyon Mevlevîhanesi Şeyhi Semâî mahlaslı Dîvâne Mehmed Çelebi’nin yazdığı bir mütekerrir müseddes, zaman ve mekânı aşarak, 16. asrın önemli şairlerinden Nev’î ve 17. asrın şairlerinden Tebrizli Kavsî tarafından tazmin edilmiştir.Semâî, müseddesinde tasavvufî bir neşveyle ilâhî aşk karşısında âşığın halini, bu yolda çekilen sıkıntıları ve âşığın şikâyetçi olmama durumunu başarılı bir şekilde anlatmıştır. Bu müseddesin tekrar beytinin kullanıldığı tazminlerde ise âşığın halleri, çektiği sıkıntılar ve bundan şikâyetçi olmama durumu model şiirden farklı olarak daha rindane ve maddî bir aşk çerçevesinde anlatılmıştır. Tazminler de en az zemin şiir kadar başarılıdır. Bu makalede şiirlerin muhtevası üzerinde durulacak ve daha sonra da şekil ve muhteva açısından şiirler karşılaştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Nazire, Tazmin, Semâî, Nev’î, Kavsî

Abstract
The tradition of nazire (a poetry written by another poet by using the same, rhythm, rhyme and redif in the same way to a poet’s poetry) is an integral part of Turkish Literature especially Divan poetry tradition. It is a necessary structure for younger poets to educate themselves as well as a poesy indicator for the poets who proved their poesy. The tradition of tazmin (quotation) which is accepted as an extension of nazire is writing nazire by using a verse or a couplet of the model poetry. Within this framework, a refrain müseddes (a hex poetry written in the same rhythm) written by Divane Mehmed Celebi with the appellation Semai who was the Sheikh of Afyon Mevlevihouse was quoted by Nev’î, one of the significant poets of the 16th century, and Kavsi of Tabriz, one of the poets of the 17th century beyond the time and space. Semai, with a mystical happiness, had explained the situation of lover against divine love, the suffering on the way and lover’s not complaining situation in his müseddes successfully. Different from the model poetry, the states of lover, suffers, the lover’s not complaining situation was explained more pathetic and within a tangible love framework in the quotations (tazmin) where the refrained couplet was used of this museddes. The Quatations are as successful as the base poetry. In this article, the focus will be on the content of the poems and later the poems will be compared in terms of form and content.

Keywords
Nazire, Tazmin, Âşık, Semâî, Nev’î, Kavsî

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri