2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimSahip Olmak Yerine Paylaşmak: Tüketicilerin Paylaşma Davranışlarının Unsurlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma
(Sharing Versus Having: A Study of Determining the Factors of Consumer Sharing Behaviour )

Yazar : Serap ÇABUK  Hatice DOĞAN SÜDAŞ Deniz ZEREN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.1
Sayfa : 151-168


Özet
Paylaşım sistemi pazarlama açısından alternatif bir dağıtım şeklidir. Birlik olmayı ve kaynakları korumayı teşvik etmektedir. Tüketiciler ürünlere sahip olmak veya satın almak yerine, paylaşmayı seçerek daha az tükettikleri için paylaşım bir pazar direnişi olarak kavramsallaştırılmaktadır. Paylaşım sistemleri, ürün faydası edinmek bakımından sahiplik kavramına karşı bir alternatif olmaktadır. Paylaşım ekonomisinin büyüklüğünün oldukça fazla olduğu tahmin edilmekte ve tüketiciler ile firmalar değişken olan ekonomi koşullarında maksimum etkinlik arayışında olduğundan paylaşım sistemlerinin hızla büyümesi beklenmektedir.Fakat pazarlama araştırmaları bu gelişen sistemi kavramaya ve yönetmeye ilişkin henüz yeni çalışma taslakları sağlamaktadır. Bu çalışmada otomobil paylaşım sistemine odaklanılmıştır. Tüketicilerin otomobil paylaşma sistemini tercih etme olasılığına etki eden paylaşma sistemi ile ilgili ve tüketici ile ilgili faktörleri belirlemek amaçlanmaktadır. Bu çalışmada otomobil paylaşma sistemini tercih edebilecek olan bir grup tüketiciye ilişkin keşiflerin elde edilmesiyle literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Yazarlar tüketicilerin neden paylaşma seçeneğini tercih edeceklerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Paylaşmak, Sahiplik, Pazarlama İletişimi, Tüketim Karşıtlığı, Otomobil Paylaşımı

Abstract
Sharing is an alternative form of distribution to commodity exchange. It can foster community, save resources, and create certain synergies. Sharing may also be conceptualised as a way of market resistance, which enables consumers to consume less by choosing to share rather than purchase and own goods. Sharing systems are increasingly challenging sole ownership as the dominant means of obtaining product benefits. The sharing economy’s worth is estimated quite big and is expected to rise rapidly as consumers and firms seek to maximize efficiency in volatile economic conditions. However, marketing research has yet to provide a framework for understanding and managing these emergent systems. This study focused on car sharing system. It is intended to identify the sharing system-related and consumer-related factors affecting consumers’ likelihood to choose sharing system. This study seeks to extend the literature by exploring behaviours of a group of consumers who can choose car sharing program. The authors explore why members choose to participate in this form of sharing.

Keywords
Sharing, Ownership, Marketing Communication, Anti-Consumption, Car Sharing

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri