2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimOrganik Tarımın İlköğretim Fen ve Teknoloji Programındaki Yeri
(The Place of Organic Agriculture in Elementary Science and Technology Curriculum )

Yazar : Ramazan Çeken    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 1.2
Sayfa : 33-42


Özet
Organik tarım, son yıllarda medya ve toplumda üzerinde sıklıkla durulan bir biyoloji konusu haline gelmiştir. Bu nedenle çalışmada, ilköğretim Fen ve Teknoloji programında “Organik Tarım” konusuna, ne düzeyde yer verildiği üzerinde durulmuştur. İlgili konu, sarmal program, yapılandırmacı anlayışın sosyal boyutu, çoklu zekâ kuramı ve öğrenci merkezli uygulamalar bakımından incelenmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, “Organik Tarım” konusunun, öğrenci merkezli uygulamalar bakımından etkinlik çeşitliliğine yeterince sahip olmadığı ve sarmal model anlayışına uymadığı tespit edilmiştir. Çalışmada, programda öngörüldüğü halde deney uygulamasından hiç söz edilmemesi ve güncel bir sorun olan “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar-GDO” konusunun programda yer almasının gerekliliği ile bunun nasıl sağlanabileceği üzerinde durulmuştur.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read
most women cheat marriage affairs husband cheated


Anahtar Kelimeler
ilköğretim Fen ve Teknoloji eğitimi, yapılandırmacılık, çoklu zekâ, organik tarım, genetiği değiştirilmiş organizmalar-GDO

Abstract
Organic agriculture(OA) has recently been a popular biological topic on media and public circles. This study therefore examines OA the degree to which it is reserved in the curriculum, which consists of multiple intelligence theory, spiral curriculum, scientific activities, and constructivism. As a result, the curriculum does not have various learning techniques concerned with OA sufficiently. Yet, this topic does not necessarily reflect a parallelism with the spiral curriculum modeling. There are no example activities or experiments as indicated by the program. The study consequently makes suggestions regarding how the GMO could appropriately be reflected in the in curriculum discussed.
most women cheat read husband cheated


Keywords
Elementary science and technology education, Constructivism, Multiple Intelligence, Organic Agricult

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri