2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÜniversite Öğrencilerinin Akranlarıyla Yaşadıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi
(The Investigation of Psychological Violence Behaviors of College Students that Experienced with their Peers )

Yazar : Mehmet ŞAHİN  Feride SANÇMIŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5.2
Sayfa : 205-222


Özet
Bu araştırma üniversite öğrencilerinin akranlarıyla yaşadıkları psikolojik şiddet davranışlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisan ve Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan toplam 500 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Çalışma grubunu oluşturan 377 öğrenciden anket yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre üniversite öğrencileri akranları tarafından psikolojik şiddette maruz kalmaktadırlar. Öğrencilerin akranları tarafından psikolojik şiddete maruz kalma düzeyi, cinsiyet, katıldığı eğitim türü ve okuduğu bölümlere göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Ancak öğrencilerin akranları tarafından psikolojik şiddete maruz kalması yaş değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemiştir.

Anahtar Kelimeler
Psikolojik Şiddet, Mobbing, Psikolojik Taciz, Psikolojik Yıldırma, Duygusal Taciz, Psikolojik Terör

Abstract
This study is conducted with the aim of investigating the psychological violence behaviors of college students that experienced with their peers. Descriptive survey method was used in this study. The study group of this research contains 500 students from undergraduate programs and pedagogical training certificate program of Cankiri Karatekin University. Data were collected from 377 students in the study group. According to the research findings, the college students are exposed to psychological violence by their peers. There are significant differences among the students’ level of exposure to psychological violence in relation to gender, the kind of education they participate in, and the department they study. However, there is no significant difference among the students’ level of exposure to psychological violence by their peers in relation to age variable.

Keywords
Psychological Violence, Mobbing, Psychological Abuse, Psychological Intimidation, Emotional Abuse, P

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri