2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÜniversitelerde Toplumsal Problemlere Odaklı Stratejik Değer ve Bir Devlet Üniversitesinde Uygulama
(Strategic Value of Universities Focused on Social Problems and an Application at a State University )

Yazar : FULYA MISIRDALI YANGİL  Şerafettin SEVİM  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5.2
Sayfa : 51-74


Özet
Stratejik değer, örgütlerin geleceğe ilişkin aldığı kararlarda temel oluşturan tercih kriterlerini ifade etmektedir. Stratejik değerleriyle örgütler geleceğe odaklanarak önceliklerini belirlerken, kendilerini benzerlerinden farklılaştırabilmektedir. Bu çalışmayla, üniversitelerin toplumsal problemlere odaklı stratejik değerlerinin tespit edilmesi ve Türkiye Devlet Üniversitelerinin farklılaşmalarını sağlayabilecek stratejik değerlerin üniversite nezdinde önceliklerinin nasıl belirleneceğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, uygulamanın yapıldığı üniversitenin paydaşları üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır.Anket çalışmasıyla, üniversite paydaşlarının toplumsal problemlerden hangisinin çözümünü stratejik değer olarak ele aldıkları tespit edilmiştir. Anket verilerinden elde edilen sonuçlara göre, uygulamanın yapıldığı üniversitede toplumsal problemlerden yoksullukla mücadelenin stratejik değer olarak görüldüğü belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Değer, Stratejik Değer, Toplumsal Problemler, Üniversite, Devlet Üniversitesi

Abstract
Strategic value expresses the preference criteria composing a base in the decisions organisations make for the future. While organisations determine their priorities with their strategic values by focusing on the future, they can also differentiate themselves from their counterparts. It was aimed in this study to determine the strategic values of universities focused on social problems and to reveal how to determine the priorities of strategic values of universities that could enable differentiation of Turkish State Universities. Within the scope of the study, a survey was conducted on the stakeholders of the university where the application was carried out. Through this survey study, the solution of which of the social problems university stakeholders consider strategic value was determined. According to the results acquired from the survey data, it was determined that at the university where the application was carried out, “tackling poverty” was regarded as strategic value among social problems.

Keywords
Value, Strategic Value, Social Problems, University, State University

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri