2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÜretici Açısından Kooperatiflerin Ürün Pazarlama Yönetimindeki Yeri: Toslak-Yeniköy-Hacıkerimler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
(The Place of Cooperatives in the Product Marketing Management from the View of Producer: Villages of Toslak-Yeniköy-Hacıkerimler Agricultural Development Cooperative )

Yazar : METİN CAN  Murat SAYILI, Şevket KALANLAR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5.2
Sayfa : 39-50


Özet
Çalışmanın ana materyalini; kooperatife ortak olan 75 ve olmayan 430 çiftçi ile yapılan anket sonucu elde edilen veriler oluşturmuştur. Çalışmada kooperatif ortakları ve ortak olmayanlar arasındaki farklılıkları belirlemek üzere logistik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Anket yapılanlardan kooperatife ortak olanların %93,33 ve ortak olmayanların da %97,21’i erkektir. Yaş ortalaması; kooperatife ortak olanlarda 48,68 yıl ve kooperatife ortak olmayanlarda ise 47,81 yıl olarak hesaplanmıştır.Kooperatife ortak olanların %56’sı ve ortak olmayanların da %3,49’u kooperatife ürün teslim ettiklerini ifade etmişlerdir. İncelenen işletmelerin %42,67’si kooperatife ortak olduktan sonra gelirlerinde olumlu yönde bir değişiklik olduğunu ifade etmişlerdir. Üreticilerin tarımsal gelirlerinin 15000 TL ve üzerinde olması kooperatife ortak olma olasılığını 4,93 kat arttırmaktadır. 2012 yılında kooperatiften girdi satın alan deneklerin kooperatife ortak olma olasılıkları 5,68 kat daha fazladır. Üreticilerin kooperatif ortaklarıyla ürün pazarlaması konusunda görüş alışverişi yapması, kooperatife ortak olma olasılığını 20,77 kat arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Üretici, Kooperatif, Pazarlama

Abstract
The main material of the study, consist of the survey results made with 75 farmers who are the member of the cooperative and 430 ones who are not. In the study, logistic regression analyze was used to define the differences between cooperative members and the other farmers. 93,33% of the cooperative members and 97,21% of the other farmers are male. The average of age was calculated as 48,68 years among members and 47,81 years among non-members. 56% of members and 3,49% of non-members expressed that they delivered product to the cooperative. 42,67% of the examined foundations stated that after joining the cooperative their income changed positively. If the agricultural income of the producers is TL 15000 or above, their possibility of being a member of the cooperative increases for 4,93 times. The respondents who buy inputs from the cooperative (in 2012) become members with 5,68 times higher possibility. Exchange of views between producers and cooperative members about product marketing increases membership possibility for 20,77 times.

Keywords
Farmer, Cooperative, Marketing

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri