2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÇocuk İhmali ve İstismarı Bağlamında Türkiye’de Çocuk Gelinler Gerçeği
(The Reality of Child Bride in Turkey within the Framework of Child Neglect and Abuse )

Yazar : Hasan Yüksel  Mesude YÜKSEL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5.2
Sayfa : 01-24


Özet
Bu çalışmanın amacı sosyal politika kavramının önemli bir dinamiğini oluşturan, Türkiye’de çocuk gelinler kavramıyla daha da somutlaşan çocuk ihmal ve istismarı gerçeğini ortaya koymak, bu probleme yönelik çözüm önerileri geliştirmektir.Çocuk gelin gerçeği Türkiye’de bir gerçeklik olmanın ötesinde sosyal hayatta karşılaşılan bir travma şekline dönüşmüştür. Özellikle eğitimsizlik, kadının korunma ihtiyacı şeklindeki yanlış tutumlar, katı ve değiştirilemez örfi kurallar, bölgelerin genel kabulleri, hukuki düzenlemelerin tam olarak pratik hayata yansıtılamaması gibi bir dizi neden Türkiye’de çocuk yaşta evliliklerin engellenememesine neden olmaktadır. Bu yönüyle çalışma üç temel bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde çocuk ihmali ve istismarı kavramları etraflıca açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise erken evlilik kavramının ortaya çıkış nedenleri ve doğurduğu sonuçlar incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde Türkiye’de çocuk gelinler gerçeğini yansıtan istatistiki bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın sonucunda çocuk gelinler gerçeğinin Türkiye’de çocuk ihmal ve istismarının somutlaşmış hali olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Politika, Çocuk İhmali, Çocuk İstismarı, Çocuk Gelinler, Erken Evlilik

Abstract
The objective of this study is to reveal child neglect and child abuse that constitutes significant dynamics of social policy concept and that becomes concrete with the conceptual framework of child brides and to find solutions for this problem. The conceptualization of child bride converts into a sort of trauma rather than a reality. Particularly, a range of reasons such as lack of education, wrong attitudes concerning the needs of protection of the women, strict and unchangeable traditional rules, general implementations of different regions, and the deficiency of the reflection of legal rules on the practical life bring about the continuity of the child brides in Turkey. Therefore, the study consists of three parts. In the first part of the study, the concepts of child neglect and abuse was revealed thoroughly. As for the second part, cause and effects of early marriage were exposed to a theoretical analysis. In the last part of the study, statistical data sets that shed light on the reality of child brides in Turkey were given, and depending upon that several deductions were made. As a result of the study, it was found out that the reality of child brides is the concrete form of child neglect and abuse.

Keywords
Social Policy, Child Neglect, Child Abuse, Child Brides, Early Marriage

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri