2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖdemiş’in İş Yeri Adları Üzerine Bir İnceleme
(A Study on the Names of Businesses in Odemis )

Yazar : Zeliha Gaddar    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5.1
Sayfa : 321-334


Özet
Dil, anlaşmayı sağlayan bir iletişim aracı, kültürün bir parçasıdır. Dolayısıyla dilde yaşanan olumsuzluklar kültürü de olumsuz yönde etkilemektedir. İş yeri adlarının Türkçenin kurallarına uygun olarak hazırlanmaması, yabancı unsurların iş yerlerine ad olarak verilmesi, yabancı dillere mahsus sembol, ek ve edatların iş yeri adlarında kullanılması dil kirliliğini arttırmaktadır. Bu makalede Ödemiş’in iş yeri adları incelenmeye çalışılmıştır. Bazı iş yeri sahipleriyle görüşülmüş, iş yeri adını veriş sebebi ve eğitim durumu sorulmuştur.Ödemiş merkezinin büyük bir kısmını kapsayan Saraçoğlu caddesinden 114, Mithatpaşa-Fatih caddesinden 85, Cumhuriyet caddesinden 56, diğer caddelerden de toplam 21 iş yeri adı örnek olarak alınmıştır. Bazı örnekler fotoğrafla desteklenmiştir. Doktor, avukat vb. iş yerlerine ait adlar incelemeye dâhil edilmemiştir. Ödemiş’te Türkçenin kurallarına uygun, Türkçe ya da Türkçeleşmiş sözcüklerden oluşan iş yeri adlarının yanı sıra eksiltili yapıda, Türkçenin sözdizimi ve imla kurallarına aykırı olan, yabancı sözcüklerden ve kısaltmalardan oluşan iş yeri adları da görülmektedir. İş yeri adlarının oluşturulmasında gözlemlenen en büyük sorunlardan birisi yabancı sözcüklerin kullanılmasıdır.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read
website online online
website click online


Anahtar Kelimeler
Dil, Kültür, Ödemiş, İş Yeri Adları, Yozlaşma

Abstract
Language is a communication tool that provides understanding of the parties between each other; is a part of the culture. Therefore, deteriorations in the language affect the culture adversely, too. The fact that names of business is not prepared in accordance with the rules of Turkish; that businesses are named using foreign elements; symbols, affixes and prepositions which belong to foreign languages are used in names of business increase language pollution. In this article, the names of businesses in Odemis have been tried to be examined.Some of the owners of business were interviewed, and asked about the reason of their choice in naming their businesses and their education. From Saracoglu Street that covers a large part of center of Odemis 114 businesses, from Mithatpaşa-Fatih street 85 businesses, from Cumhuriyet street 56 businesses, and from other streets total 21 names of businesses were taken as examples. Some examples were evidenced by photographs. Names of the businesses of medical doctors, lawyers etc were not included in the research. In Odemis it is possible to see business names that are appropriate to the rules of Turkish, that comprise Turkish words or words that have become Turkish besides business names that have an elliptical structure, that are contradictory to syntax and spelling rules of Turkish, and that comprise foreign words and abbreviations. One of the biggest problems that are observed in the creation of the names of businesses is the use of foreign words.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
most women cheat click husband cheated


Keywords
Language, Culture, Odemis, Names of Businesses, Degeneration

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri