2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimUygulanan Para ve Maliye Politikaları Açısından Geçmiş Krizler ve 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Karşılaştırmalı Analizi
(Comparative Analysis of Previous Crises and 2008 Global Economic Crisis in terms of Enacted Monetary and Fiscal Policies )

Yazar : Coşkun KARACA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5.1
Sayfa : 263-286


Özet
1929 Ekonomik Buhranı ile buhrandan sonra yaşanan en büyük kriz olarak nitelendirilen 2008 Küresel Krizi ve 1997 yılında Güneydoğu Asya’da başlayan kriz arasında; gerek çıkış nedenleri, gerekse de gelişimi açısından benzerlikler ve farklılıklar olduğuna dair literatürde birçok tartışma yer almıştır.Devletlerarası ilişkilerin daha çok siyaset ve savunma merkezli olduğu ve ekonominin devletlerin dış politika planlamasında ikincil konumda bulunduğu bir ortamda baş gösteren 1929 Büyük Buhranı, alınan önlemlerin daha çok ulusal karakterli olması ve kamu kesiminin para ve maliye politikası tedbirlerine başvuracak gücünün ve planlamasının eksikliği nedeniyle daha uzun sürmüş; buna rağmen 1997 Asya krizi ve günümüz ekonomik krizi, bölgesel ve uluslararası kurumların varlığı ve ülkelerin krize karşı geliştirdiği benzer para ve maliye politikası tedbirleri ile görece olarak daha kısa sürede atlatılmıştır. Makalede kısaca geçmişte yaşanan üç büyük krizin anatomisi ele alınarak kriz süresince uygulanan politikalar ve krizden çıkışta sağladığı başarı ile günümüz ekonomik krizine yönelik bir çıkarım yapılmıştır.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
website online online
most women cheat read husband cheated


Anahtar Kelimeler
1929 Ekonomik Buhranı, 1997 Güneydoğu Asya Krizi, 2008 Küresel Krizi, Para ve Maliye Politikaları

Abstract
There are many arguments asserting that there are similarities and differences between 1929 Great Depression, 2008 Global Crisis which is the biggest crisis experienced after Great Depression and 1997 Southeast Asian Financial Crisis in terms of their reasons and developments.1929 Great Depression which broke out in an environment in which intergovernmental relations are based on policy and defense, and economy is at the second place in foreign policy planning has lasted longer because the measures were mainly national and public sector is lacking in power and planning to apply monetary and fiscal policies. However 1997 crisis and 2008 crisis has lasted relatively short thanks to the presence of regional and international institutions, and similar monetary and fiscal policy measures which are developed against crises by countries. In this article the anatomy of these three crises were examined and some inferences were made with regard to the policies implemented during crises, the achievement of these policies and recent economic crisis.
website click online


Keywords
1929 Economic Depression, 1997 Southeast Asian Crisis, 2008 Global Crisis, Monetary and Fiscal Polic

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri