2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTürk Edebiyatında Orta Asya’dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım
(The First Novel in Turkish Literature Mentioning Central Asia: Gonul Hanim )

Yazar : Mümine ÇAKIR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5.1
Sayfa : 247-262


Özet
Orta Asya’da kurulan Türk devletleri, her zaman için Türk şair ve yazarlarının dikkatini çekmiştir. Ata yurdu olarak bakılan bu coğrafya zaman zaman edebî eserlere konu olmuştur. Özellikle milliyetçilik akımının etkisiyle millî bir devlet kurmak isteyen ve büyük Turan özlemi çeken Türk aydını, gidip görme imkânı bile bulamadıkları Orta Asya Türk topraklarını Anadolu Türklerine tanıtmak, kökenlerinin nereden geldiğini hatırlatmak üzere eserler oluşturmuşlardır.İşte bu edebiyatçılardan Ahmet Hikmet Müftüoğlu Gönül Hanım isimli tezli romanında Türklük bilinci oluşturmak amacıyla bir roman kurgusu içinde Ata yurdunu ve Göktürk Abidelerini okuyucularına tanıtmış, ayrıca Batı dünyası seviyesine ulaşmanın yollarını kahramanlar aracılığıyla göstermiştir. Biz bu çalışmamızda Türk Edebiyatında Orta Asya’dan bahseden ilk roman olma özelliği taşıyan bu romanı tanıtacak ve romanda yazarın Orta Asya topraklarına, Türk dünyasına, Türk birliğine ilişkin görüşlerini roman inceleme metodunu kullanarak ortaya koyacağız.
website online online


Anahtar Kelimeler
Gönül Hanım, Turan, Orhun Kitabeleri, Altay, Türk Dünyası

Abstract
The Turkish states founded in Central Asia have always attracted the attention of Turkish poets and authors. These lands accepted as the fatherland have been subject to literary works from time to time. Especially, The Turkish intellectuals that want to establish a national state and yearning the Great Turan with the effect of nationalist movement had produced various works to introduce the Central Asian Turkish lands to Anatolian Turks and to remind them where their roots come from even they had never been to those lands.Here one of these literati is Ahmet Hikmet Muftuoglu. In his thesis novel Gonul Hanim; he introduced fatherland and Gokturk monuments to his readers within a novel fiction in order to create awareness of Turkishness and also pointed the ways to reach to the level of the western world through the heroes. In this article, we are going to introduce this work which is the first novel in Turkish literature mentioning Central Asia and put forth the ideas of the author related to Central Asia, Turkish world and Turkish union by using the novel analysis method.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read
most women cheat read husband cheated


Keywords
Gonul Hanim, Turan, Orkhon Inscriptions, Altai, Turkish World

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri