2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimII. Meşrutiyet Dönemi’nde Sırat-ı Müstakîm ve Sebîlürreşad Dergilerine Türk Dünyasından Gönderilen Bazı Mektuplar
(Some Letters Sent From the Turkish World to the Journals of Sirat-ı Mustakim and Sebilurresad in the Period of Second Constitutional )

Yazar : Ömer Çakır    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5.1
Sayfa : 237-246


Özet
Türk tarihinde 1908-1923 yılları arası II. Meşrutiyet Dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemin ilk yıllarında birçok gazete ve dergi yayımlanmıştır. Bunların sayfaları incelendiğinde, özelikle Türk Yurdu, Sırat-ı Müstakîm ve Sebîlürreşad gibi mecmualarda Osmanlı coğrafyasının dışında yaşayan Türklerin gönderdiği mektuplar görülecektir.İşte yazımızda bu mektuplardan bazıları ele alınmıştır. İncelenen mektuplar, söz konusu dönemde Osmanlı basınının uzak diyarlarda okunduğunu, oralarda yaşayanların İstanbul’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini göstermektedir. Devletin ve iletişim imkânlarının zayıf olduğu bir dönemdeki bu kültürel yakınlık oldukça dikkat çekicidir.

Anahtar Kelimeler
Mektup, Türk Dünyası, Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad

Abstract
The years between 1908 and 1923 are referred to Second Constitutional Period in Turkish history. Many newspapers and journals were published in the first years of this period. When the pages of these newspapers and journals are examined the letters sent by the Turks living outside the Ottoman geography will be seen especially in the journals such as Turk Yurdu, Sirat-i Mustakim and Sebilurresad.In this article, some of these letters are discussed. The examined letters indicate that the Ottoman press is read in faraway lands and the developments in Istanbul are closely followed by the people living there in the subject matter period. This cultural affinity is quite remarkable in a period that the facilities of the state and communication are weak.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
website online online


Keywords
Letter, Turkish World, Sirat-i Mustakim and Sebilurresad

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri