2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimMuhasebe Denetiminde Hata ve Hilenin Denetçi Etiği Açısından İncelenmesi: Enron Skandalı Örneği
(The Investigation of Error and Fraud in Auditing from the point of Auditor Ethics: Case of Enron )

Yazar : Yusuf DİNÇ  Selim CENGİZ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5.1
Sayfa : 221-236


Özet
ABD’de, 02 Aralık 2001 günü aktif toplamı 65 milyar doları, yıllık cirosu 100 milyar doları aşan ve 19 000 personeliyle dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Enron’un beklenmedik iflası ABD’de 11 Eylül saldırılarından sonra yaşanan en önemli gelişmelerden biri olarak görülmektedir. Söz konusu iflasın etkileri tüm dünyada hem muhasebe ilkelerinin hem de denetim şirketlerinin özellikle de denetçi etiği açısından sorgulanmasına neden olmuştur.Bu kapsamda çalışmanın amacı, muhasebe denetimde hata ve hile kavramları ile denetçi etiği arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, 2001 yılında ortaya çıkan Enron skandalı kavramsal bir bakış açısıyla incelenmiştir. Araştırma sonucunda denetçi etiği ile hata ve hile kavramları arasında önemli ilişkiler olduğu belirlenmiştir.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read


Anahtar Kelimeler
Denetçi, Hata, Hile, Etik

Abstract
In the US, December 2, 2001 day total assets of 65 billion dollars, annual turnover of 100 billion dollars in excess of 19 000 personnel the world’s largest companies, one of Enron’s unexpected bankruptcy in the United States September 11 attacks, then, the most important improvement is seen as one.Comes to the effects of bankruptcy and accounting principles as well as auditing companies especially questionable in terms of ethics has led to the auditors. In this context, the purpose of the study, accounting fraud and error in the control concept is to examine the relationship between ethics and auditors. For this purpose, the Enron scandal emerged in 2001 with a conceptual point of view were examined. In conclusion auditors, ethics, fraud, error, was determined to be an important relationship between concepts.
most women cheat read husband cheated


Keywords
Auditor, Error, Fraud, Ethic

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri