2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimKüreselleşme Sürecinin Demokrasi Üzerine Etkisi
(Impact of the Process of Globalization on Democracy )

Yazar : Ramazan ERDAĞ  Kadir PEKER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5.1
Sayfa : 211-220


Özet
Günümüzde hemen hemen her alanda küreselleşme kavramının ön plana çıktığı görülmektedir. Geçmiş dönemlere damgasını vuran realizm, idealizm ve post-modernizm vb. kavramlar gibi küreselleşme kavramı, son yılların tartışmasız en önemli simgesi haline gelmiştir. Küreselleşme; gelişen bilişim ve iletişim teknolojilerinin etkisi ile küçülen, sınırların yakınlaştığı hatta buharlaştığı, sürekli etkileşim halinde bulunan yeni bir dünya sistemini ifade etmektedir.Bu yeni süreç her alanda kendisini hissettirmektedir. Küreselleşme süreci yeni bir küresel toplum ve küresel kültür anlayışının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu bağlamda küreselleşme süreci demokrasi kuramına ve demokratikleşme süreçlerine doğrudan etki etmiştir. Bu makale küreselleşme sürenin kuramsal olarak demokrasi üzerine etkilerinin incelemeyi hedeflemektedir.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
website click online


Anahtar Kelimeler
Küreselleşme, Demokrasi, Özgürlük, İletişim ve Teknoloji

Abstract
The concept of globalization appears almost every field nowadays. The concepts as realism, idealism and post-modernism that made a mark on back, globalization has undoubtedly become the most important object of new century. Globalization, with the affect of telecommunication and informatics technologies, implies a new world that always been interaction itself which getting smaller and gets near even vaporizes the frontiers. This new process makes itself feel in every field.Globalization process has leaded composing a new global society and global culture reasoning. In this context globalization process has directly affected the concept of democracy and democratization processes. This article aims to research the effects of globalization on democracy theoretically.
website online online


Keywords
Globalization, Democracy, Freedom, Communication and Technology

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri