2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişimİzmir İlinde Tarımsal Üretici Örgütlerinin Hibelerden Yararlanma Durumları
(Benefiting Situations of Grants of Agricultural Producer Organizations in Izmir )

Yazar : Murat YILMAZÇOBAN  Murat SAYILI , Metin CAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5.1
Sayfa : 193-210


Özet
Bu çalışmanın amacı İzmir ilinde tarım sektöründe faaliyet gösteren üretici örgütlerinin İzmir Kalkınma Ajansı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hibelerinden yararlanma durumlarını incelemektir. Her iki kurum tarımsal, kırsal ve bölgesel kalkınmaya hizmet edecek projeleri hibe yoluyla desteklemektedirler. Araştırma sonucunda İzmir ilinde tarımsal örgütlerin, diğer aktörlere oranla her iki kurumun hibelerinden oldukça düşük seviyede yararlandıkları görülmüştür.. Kendilerinden önemli roller beklenen bu örgütlerin hibelerden daha fazla yararlanabilmeleri, ortak veya üyelerinin gelir düzeylerinin iyileştirilmesinin yanı sıra içinde yer aldıkları sektörler ve bulundukları yerlerin kırsal kalkınması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla tarımsal üretici örgütlerine hitap eden destek uygulamalarına gidilmeli ve bu örgütlerin kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
website online online


Anahtar Kelimeler
Üretici Organizasyonları, Tarım, Hibe, İzmir

Abstract
The aim of this study is to examine the benefiting situations of producers’ organizations in agricultural sector in İzmir province from grants of İzmir Development Agency and Ministry of Food Agriculture and Livestock. Both institutions fund the projects which serve agricultural, rural and regional development by providing grants. It was determined that agricultural organisations in İzmir benefitted from the grants of these two institutions much less than other actors in different sectors.The increase in benefit rates of agricultural organisations from the grants of these two institutions is vital not only to improve the income levels of their members and partners but also to increase their role and participation in supporting the rural and sectoral development of related. In that purpose, capacity building activities should be located to agricultural producers' organisations as well as special funds designed and allocated to them.

Keywords
Producer Organizations, Agriculture, Grant, İzmir

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri