2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTürkiye’nin Dış Turistik Tanıtımının Turizm Talebine Etkisi: 2001-2012 Dönemi
(The Effect of Overseas Touristic Promotion of Turkey on Tourism Demand: The Period 2001-2012 )

Yazar : Aytuğ ARSLAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5.1
Sayfa : 181-192


Özet
Türkiye son yıllarda uluslararası turizm pazarında ziyaretçi sayısı ve turizm geliri açısından ilk on ülke içerisinde yer almayı başarmıştır. Türkiye’nin turizm değerlerini tanıtmak, arz çeşitliliğini ve üstünlüğünü ortaya koymak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı her sene belirlenen bütçe çerçevesinde yurtdışında tanıtım faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu çalışmada araştırmanın veri setini oluşturan dış turistik tanıtım, turizm talebi ve turizm geliri kavramlarına kısaca değinilmiş ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2023 yılı tanıtım stratejisi ve hedefleri değerlendirilmiştir.Çalışmanın asıl amacı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2001-2012 yılları arasında yapmış olduğu tanıtım harcamalarının dış turizm talebine ve turizm gelirine olan etkisinin ölçülmesidir. Bunun için analiz bölümünde Korelasyon, Regresyon ve Eş-Bütünleşme Testi yapılmış, tanıtım harcamaları ile ziyaretçi sayısı ve turizm gelirleri arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Tartışma ve sonuç bölümünde tanıtım harcamalarının turizm talebine etkisi diğer bağımsız değişkenlerle birlikte değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Tanıtım Harcamaları, Turizm Talebi, Turizm Geliri

Abstract
Turkey have achieved to take place among the top 10 countries in terms of the number of visitor arrivals and tourism income in the recent years. The Ministry of Culture and Tourism carries out the promotion campaigns abroad within the amount of budget which is allocated every year in order to promote the tourism assets and display the wide variety of tourism supply and their superiority over other destinations.In this paper, the terms of overseas touristic promotion, tourism demand and tourism income that make up the data set of this study are defined in brief and promotion strategy and targets of the Ministry of Culture and Tourism for the year of 2023 are evaluated. The main aim of the study is to measure the effect of the promotion expenses -the Ministry of Culture and Tourism made between the years of 2001-2012 on the tourism demand and income. Therefore, in the analysis section, Correlation, Regression and Co-Integration Tests are used. It has been found that the positive relation exists among the promotion expenses, the number of incoming tourists and tourism income. In the discussion and conclusion section, the effect of the promotion expenses on the tourism demand is assessed by taking the other independent variables into consideration.
how often do women cheat on their husbands married woman wants cheat read


Keywords
Tourism, Promotion Expenses, Tourism Demand, Tourism Income

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri