2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimBalkanlarda Aşırı Milliyetçiliğin Gölgesinde Kosova ve Bağımsızlık
(Shadow of Over Nationalism in the Balkans Kosovo and Independence )

Yazar : Selçuk URAL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5.1
Sayfa : 149-180


Özet
Balkanlarda Yugoslavya Federe Devletinin dağılmasına değin uzanan siyasi, içtimai, iktisadi ve tarihi süreç, bölgede yeni devletlerin bağımsızlıklarını ilan ederek ortaya çıkmasına kadar sürmüştür. Kosova, Yugoslav federasyonundan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesine karşın Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO ve ABD’nin, Kosova Sorunu üzerinden bölgeye müdahale etmesinden ötürü, stratejik manada farklı bir önem arz etmiştir.Dolayısıyla gerek bölgesel gerekse uluslararası bir boyut kazanan Kosova Sorunu, Yugoslavya’nın ve hatta Balkanların en karmaşık sorunlarından biri olmuştur. Aslında sadece Kosova özelinde olmamakla birlikte, Balkanlardaki tarihi sorunların en temel nedeni aşırı milliyetçilik eksenli siyasi politikalar olmuştur. Aşırı milliyetçiliğin dar kalıplar ekseninde ve bütünlükten ziyade ayrılığı körüklediği Balkanlar, bu yüzden halen tek vücut olamamıştır. Bu vesileyle çalışmamız, Balkanların göbeğinde vuku bulan ve aşırı milliyetçiliğin gölgesinde gelişen gerilimli ve kanlı siyasi atmosferin temelini, Balkanların tarihi arka planında aramanın doğru olacağı düşüncesiyle kaleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Balkanlar, Kosova, Milliyetçilik, Bağımsızlık

Abstract
The political, social, economic and historical process in the Balkans which dates back to the collapse of the Federal State of Yugoslavia continued in the region until the emergence of new states with the declaration of their independence. Despite its break up with the Yugoslavian federation and declaration of independence, Kosovo presented a different importance in the strategic sense as the United Nations, European Union, NATO and the US intervened in the region over the Kosovo Problem.Consequently the Kosovo Problem which attained both regional and international dimensions has become one of the most complicated issues of Yugoslavia and even of Balkans. In fact, not only peculiar to Kosovo, the very basic reason of historical problems in the Balkans have been the over-nationalism pivoted policies. The Balkans in which, over-nationalism within the axis of narrow patterns that promoted separation rather than unity, could not become a single body because of that reason. In this connection, our study was written in the thought that it would be accurate to search for the basis of the tense and bloody political atmosphere which took place in the middle of Balkans and had grown under the shadow of over-nationalism.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
most women cheat marriage affairs husband cheated


Keywords
Balkans, Kosovo, Nationalism, Independence

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri