2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimValentina Nikolaevna Tugucekova ve Hakas Şamanizmi Hakkındaki Araştırmaları
(Valentina Nikolaevna Tuguzhekova and Her Works on Shamanism of Khakassia )

Yazar : Abdulselam ARVAS    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5.1
Sayfa : 133-148


Özet
“Hakas Dil, Edebiyat ve Tarih Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü”nün bugünkü müdürü Valentina Nikolaevna Tugucekova, gerek Sibirya gerekse Hakas kültür ve tarihi üzerine yaptığı çok sayıda çalışmalarla dikkat çeken bir bilim adamıdır.Ancak onun, “Hakas şamanizmi” ile ilgili olarak da ortaya koyduğu çalışmalar bulunmaktadır. Bundan dolayı makalede bu bilim adamının biyografisi ve “Hakas şamanizmi” üzerine yaptığı araştırmalardan bahsedilmiştir. Makalede ayrıca “Hakas Dil, Edebiyat ve Tarih Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü” kısaca tanıtılmıştır. Bu kurum hem Hakas Türklerinin tarih, dil, kültür, etnografya, arkeoloji ve edebiyatı hem de Türkoloji ile ilgili araştırmalar yapan bir kurumdur. Onun akademik ve idari yapısı, diğer bilimsel kurumlar olan üniversitelerden farklıdır. Her yıl gerek ilmî araştırmaların neticesini gerekse vaat edilen çalışma planına ne kadar riayet edildiği yıllık raporlarla ortaya konulmak zorundadır. Bundan dolayı kurumda çalışan bilim adamlarının her yıl belirli sayıda monografi, makale ve bildiri hazırlamaları gerekmektedir. Kısaca bu yazıda önce Hakasların sosyal, kültürel vs. meselelerini araştıran enstitü, daha sonra ise bu enstitünün müdürü ve onun “Hakas şamanizmi” hakkındaki araştırmaları geniş bir şekilde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Valentina Nikolaevna Tugucekova, Hakasya, Şamanizm, Kültür.

Abstract
Today, Valentina Nikolaevna Tuguzhekova is director of “Khakass Research Institute of Language, Literature and History”. She is a researcher of culture and history of Khakassia and other peoples of Siberia. She also conducts research Khakassian shamanism. Therefore, this article is given her biography and works on shamanism Khakassia.The article says about Khakassia Research Institute of language, literature and history. This institution is state scientific institution, which deals with the problems of Turkic and Khakassian language, literature, history, ethnography and archaeology. His academic and administrative structure differs from the university. For example, each year summarizing the implementation of state orders for printed materials as a result of scientific research institute. Scientists working in this institute every three years should write a monograph or a series of articles relating to research grants and participate in scientific conferences. In general, this article examines the work of institutions involved in research of social and cultural issues of Khakassia, as well as the activities director of the institute, it works on shamanism Khakassia.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read


Keywords
Valentina Nikolaevna Tuguzhekova, Khakassia, Shamanism, Culture

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri