2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim“Birgi Kültür Yolu” Projesinin İncelenmesi
(Examining of “Birgi Culture Road” Project )

Yazar : Murat YILMAZÇOBAN  Hasan AKÇA , Çağdaş GÜNEŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5.1
Sayfa : 53-66


Özet
Bu çalışmada, İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) hibe desteği ile Birgi Belediyesi tarafından yürütülen “Birgi Kültür Yolu” projesinin başarı hikâyesi incelenmektedir. Çalışmanın kapsamını; proje yapma ihtiyacını doğuran nedenler ile projenin hazırlık ve uygulama aşamalarına ilişkin bilgi, tecrübe ve öneriler oluşturmaktadır. Verilerin elde edilmesinde Birgi Belediye Başkanı ile yapılan derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Proje ile ilgili bilgiler İZKA’ya sunulan proje başvuru formundan elde edilmiştir. Projenin başarısında belde halkıyla kurulan güçlü iletişimin önemli payının olduğu düşünülmektedir. Belediyenin proje hazırlamada sahip olduğu deneyim başarıyı sağlayan bir başka unsurdur. Birgi’de pansiyonculuğun geliştirilmesi için İZKA veya konuyla kesişen başka bir kurum tarafından desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read
most women cheat click husband cheated
most women cheat click husband cheated


Anahtar Kelimeler
Birgi, Proje, Kırsal Turizm

Abstract
In this study, success story of the project “Birgi Culture Road” financially supported by Izmir Development Agency (IZKA) and realized by Birgi Municipality has been examined. The scope of this study consists of the need for preparing a project, and also information, experience and recommendations related to preparation and implementation phases. Interview technique in depth with mayor of Birgi was used to obtain data. Information about the project was obtained from the application form submitted to IZKA. It is thought that strong communication and relation set with people living in Birgi Town has played significant role behind the successful outcomes of the project. The experience of the municipality in project preparation is another factor that brings the success. It has been considered that for the development of lodging facilities, grants and incentives in Birgi should be offered by IZKA or any other related institution.

Keywords
Birgi, Project, Rural Tourism

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri