2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimSocio-economic Determinants of Red Meat Consumption in Turkey: A Case Study
(Türkiye’de Kırmızı Et Tüketiminin Sosyo-ekonomik Belirleyicileri: Örnek Bir Çalışma )

Yazar : Meral UZUNÖZ  Güngör KARAKAŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5.1
Sayfa : 37-52


Özet
In the study, it was aimed to determine socio-economic factors affecting red meat consumption habits and consumer preferences of families, living in urban areas of Tokat province. The factors affected red meat consumption preferences of consumers were analysed using binary logistic regression model. The basic material of the study consists of the original data from surveys, obtained face to face with consumers living in urban areas in Tokat, Turkey. The survey was completed between June and July in 2009. According to the results from binary logistic regression analysis; gender, education, household size and income are significant and associated with red meat consumption. A negative relationship was determined among red meat consumption, education level and household. It is expected that this results have important implications for the supermarket, butchery shop and other food supplier industries in the research area and policymaker.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
how often do women cheat on their husbands women that cheat read
website online online


Anahtar Kelimeler
Red meat consumption, Consumer behaviour, Logit model, Turkey

Abstract
Bu çalışmada, Tokat ili kentsel alanda yaşayan tüketicilerin kırmızı et tüketimi ve tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tüketicilerin kırmızı et tüketimlerini etkileyen faktörler binary lojistik regresyon modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Haziran ve Çalışmada Temmuz 2009 yılında tüketicilerden yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak elde edilen orijinal veriler kullanılmıştır. Binary lojistik regresyon analiz sonuçlarına göre, cinsiyet, eğitim, hane halkı büyüklüğü ve gelir faktörleri tüketicilerin kırmızı et tüketimlerini etkileyen faktörler olarak belirlenmiştir. Kırmızı et tüketimi ile hane halkı büyüklüğü ve eğitim düzeyi arasında negatif yönlü bir ilişki mevcuttur. Çalışmadan elde edilen sonuçların gıda üretimi yapan firmalar, süpermarketler, kasaplar ve bu sektöre yönelik politika yapıcılar için yararlı olacağı düşünülmektedir.
website online online


Keywords
Kırmızı et tüketimi, Tüketici davranışı, Logit model, Türkiye

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri