2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında İndekslenen Çankırı Karatekin Üniversitesi Yayınların Analizi
(Publication Analyses of Çankırı Karatekin University Indexed in ULAKBIM Social Science and Humanities Database )

Yazar : Burcu Umut Zan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4.2
Sayfa : 227-238


Özet
Son yıllarda açılan vakıf ve devlet üniversiteleri ile beraber ülkemizdeki üniversite sayısı 170’e ulaşmıştır (YÖK, 2013). Üniversite sayısının artması ile yenilik ve yaratıcılığın gelişmesi kadar üretkenliğin de artması beklenmektedir. Üniversitelerin üretkenlik göstergelerinden biri de yayın sayılarıdır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Ulusal Veri Tabanlarından, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanını (SBVT) kullanarak, 2007 yılında kurulan Çankırı Karatekin Üniversitesinin ilgili alandaki yayın etkinliğini değerlendirmektir.İlgili veri tabanında Çankırı Karatekin Üniversitesi adresi ile yazılmış olan 74 adet yayın tespit edilerek analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda ilgili yayınlar üzerinden yıl bazında yayın üretkenliği ve işbirliği katsayısı tespit edilmiş ayrıca ilgili alanda en üretken fakülte, en üretken bölüm ve en üretken yazarlar ile en çok yayın yapılan dergiler belirlenmiştir.
most women cheat marriage affairs husband cheated


Anahtar Kelimeler
ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yayın Üretkenliği

Abstract
In recent years, with the establishment of foundation universities and state universities, university number has reached to 170 in our country (YÖK, 2013). With the increasing number of universities, productivity is expected to increase, like the development of innovation and creativity. Publications are one of the indicators of productivity in universities. In this content, aim of the study is to analyse the affectivity of Cankiri Karatekin University’s publications in the field of social sciences. This analysis is completed with using the National Academic Network and Information Centre (ULAKBIM) national databases, Social Science and Humanities Database. When query was completed in the related database, 74 publication was found and then analysed, which was written with the address of Cankiri Karatekin University. At the end of the study; University’s year wise productivity and collaboration coefficient have been determined and most productive faculty, most productive department and most productive author and also most preferred journals have been identified.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read
website online online
most women cheat read husband cheated


Keywords
ULAKBİM Social Science and Humanities Database, Cankiri Karatekin University, Publication Productivi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri