2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTicaret Meslek Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tu-tumları (Elbistan Örneği)
(The Attıtudes ff Commercıal Vocatıonal Hıgh School Students Towards Geography Lesson (Elbistan Example) )

Yazar : Fatih Aydın  , Mücahit Çoşkun Hüseyin Kaya  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 1.1
Sayfa : 175-198


Özet
Bu çalışmanın amacı, ticaret meslek lisesi öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumlarını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Kahramanma-raş’ın Elbistan ilçesindeki Elbistan Ticaret Meslek Lisesi’nde öğrenim gören 266 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Aydın (2009) tarafından geliştirilen tutum ölçeği kullanılmış ve veriler belirli değişkenlere göre SPSS’de analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre, ticaret meslek lisesi öğrencilerinin coğrafya dersine yönelik tutumları genelde olumlu olup, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Buna karşın, sınıf düzeyine göre öğrencilerin coğrafyaya yönelik tutumları-nın 9 ve 10. sınıflar arasında farklılaştığı belirlenmiştir.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read


Anahtar Kelimeler
Coğrafya dersi, Ticaret meslek lisesi, coğrafyaya yönelik tutum, cinsiyet, sınıf düzeyi.

Abstract
The aim of this study is to determine the attitudes of commercial vocational high school students towards geography lessons. The sample of the research covers 266 students at Elbistan Commercial Vocational High School in Elbis-tan county of Kahramanmaraş. As data gathering tool, the attitude scale, de-veloped by Aydın (2009) was used and the datum were analyzed with SPSS regarding particular variables. According to the indications of the analysis,Commercial Vocational High School students’ attitudes towards geography lessons are positive in general and have no significative difference according to gender. On the other hand it was put forward that at class levels, stu-dents’ attitudes towards geography differentiated between 9th and 10th grades.

Keywords
Geography lesson, Commercial vocational high school, attitude towards geography, gender, class level

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri